Kostvejledning til ældre

Når du spiser og drikker på den mest hensigtsmæssige måde, kan du bedre bibeholde dine kræfter og leve det liv, du ønsker dig. Ligeledes kan du bedre være så selvhjulpen som muligt. Samtalen giver dig forudsætninger for at forstå, hvad den rette mad er for dig, hvad den rette mad kan gøre for dig, samt gode ideer til, hvordan du kan spise og drikke hensigtsmæssigt.

Indhold:

 • Målgruppe
 • Hvordan foregår det?
 • Hvad sker der?
 • Henvisning

Målgruppe

Tilbuddet er for dig, der

 • Er 65 år eller derover
 • Er tilknyttet hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller genoptræningsforløb i Faxe Kommune
 • Enten har problemer i forhold til vægten (undervægt, overvægt eller uplanlagt vægttab) eller har en kronisk sygdom (for eksempel diabetes, hjertekarsygdom eller KOL)
 • Er indstillet på selv at arbejde med at ændre vaner

Hvordan foregår det?

 • Samtalerne foregår i eget hjem, og vi tilpasser dem efter dit behov
 • Pårørende eller andre relationer er velkomne til at deltage ved samtalen
 • Samtalerne har en varighed på max. 1 time
 • Samtalerne er gratis

Hvad sker der?

Sundhedssamtalerne tager udgangspunkt i din hverdag og de vaner, som du er motiveret for at ændre.

Vi taler hovedsagligt om mad og måltider, men også andre emner såsom, aldring og ernæring, fysisk aktivitet, ensomhed, alkohol eller andet.

Eksempler på emner kan være:

 • Hvorfor får jeg ikke muskelstyrke, selvom jeg går til genoptræning?
 • Hvordan får jeg protein nok?
 • Hvordan skal jeg forholde mig til mad og måltider, når jeg har en kronisk sygdom?
 • Hvor mange og hvilke måltider skal jeg spise?
 • Hvad skal der til for at holde vægten, når appetitten er for lille eller for stor?
 • Hvordan kan jeg fastholde livskvaliteten, når jeg samtidig skal forholde mig til sygdom?
 • Hvilke ændringer sker der med min krop og hvad har kroppen brug for, når jeg er i min tredje alder?

Samtalerne hjælper dig med at prioritere og holde fokus på de vaner, som er vigtigst for dig, så du kan leve bedre og komme i trivsel og udvikling.

Henvisning

Du kan blive henvist til ernæringsvejleder Maj-Britt Duus via din hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller terapeut. Du kan også kontakte Visitation Pleje.

Visitation Pleje
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tlf. 5620 3430

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 9.00 - 13.00
Torsdag klokken 9.00 - 17.00

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78H, 2.
4640 Faxe

Telefonnr. 56 20 33 00

Opdateringsdato: 29.10.2018 - 15:03