Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Indhold:

 • Formål
 • Målgruppe
 • Hvor meget
 • Hvad gør du udenfor åbningstider og i ferieperioder
 • Dit ret og din pligt
 • Hvad koster det
 • Transport
 • Mere information om omsorgstandpleje
 • Kontakt

Formål

Formålet med hjælpen er at sikre dine muligheder for en god og smertefri tyggeevne. Dette skal være med til at fremme din generelle sundhed og livskvalitet.

Faxe Kommune vil være med til at give dig muligheden for at få passet dine tænder eller proteser. Vi har også stor fokus på det forebyggende arbejde.

Målgruppe

Ved en individuel vurdering afgøres det, om du kan få tilbudt omsorgstandpleje i Faxe Kommune. Vurderingen foretages ved en visitation, og tager udgangspunkt i dine aktuelle behov. Det er bl.a. din evne til egen omsorg og din funktionsevne, som ligger til grund for vurderingen.

Du kan fx komme i betragtning til omsorgstandplejen hvis:

 • du har et fysisk handicap, der nedsætter din førlighed og evne til at benytte almindelige tandplejetilbud,
 • du har et psykisk handicap, der gør det vanskeligt at benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Det er desuden et krav, at du skal være fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Hvor meget

Senest 10 dage efter du har haft besøg af en visitator, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Her får du at vide, om du er bevilliget omsorgstandpleje.

Hvis du bevilges omsorgstandpleje, vil du inden to måneder modtage eller blive indkaldt til dit første besøg. Omsorgstandplejen tilrettelægges efter dine behov, men du tilbydes minimum en konsultation om året.

Du visiteres til omsorgstandplejen for et år adgangen, og tandplejen fortsætter automatisk, medmindre du melder dig ud.

Ved det første besøg undersøges mund, tænder og proteser. Herefter tilrettelægges en plan for den videre behandling og mundpleje.

Hvad gør du udenfor åbningstider og i ferieperioder

Ved akutte gener henvises i ferieperioder til de privatpraktiserende tandlæger, som har indgået en aftale med Faxe Kommune.
Klik her for at finde oplysninger om tandlæger på Sundhed.dk (åbner i nyt vindue)

I weekender og på helligdage kan du henvende dig til Tandpinevagten i Region Sjælland.

Klik her for at finde oplysninger om Tandpinevagten på Region Sjællands hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Din ret og din pligt

Det er altid kommunen, der visiterer dig til omsorgstandplejen. For at du bedst muligt kan modtage den aftalte hjælp, er det en forudsætning at:

 • du skal acceptere brug af hjælpemidler, som er nødvendige, for at tandplejepersonalet kan udføre deres arbejde
 • du skal deltage så aktivt som muligt, fx i det forebyggende arbejde
 • du og dine pårørende skal give besked til visitator ved væsentlige forandringer i din tilstand
 • du skal melde afbud i så god tid som muligt, hvis du ikke har mulighed for at overholde den planlagte aftale
 • der skal være en kontaktperson eller anden voksen hos dig ved behandling hjemme eller på klinikken.

Hvad koster det

Der er delvis egenbetaling på omsorgstandpleje. Du skal derfor betale et fast årligt beløb i forhold til de fastsatte takster. Beløbet vil blive opkrævet månedligt og kan trækkes af pensionen.

Takster år 2018

Omsorgstandpleje max. årlig takst 520,00 kr.
Specialisteret tandpleje max. årligt takst 1.935,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr. 26,00kr.

Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst.

Transport

Hvis du ikke selv kan transportere dig til Faxe Kommunale Tandpleje, vil der blive opkrævet et årligt transportgebyr. Dette beløb kan trækkes af pensionen og dækker enten transporten af dig selv og ledsager, eller udgifter for den mobile tandpleje der kommer til dig.

Mere information om omsorgstandpleje

Ønsker du at få mere viden om omsorgstandpleje, mundpleje, rettigheder med mere, kan du læse mere på hjemmesiden omsorgstandpleje.org.

Klik her for at komme til hjemmesiden omsorgstandpleje.org

Kontakt

Hvis du har brug for at vide mere om muligheden for at få omsorgstandpleje, kan du henvende dig til vores to visitationsenheder. Visitation Handicap, hvis du har et vidtgående fysisk eller et psykisk handicap og ellers til Visitation Pleje.

Visitation Handicap og Psykiatri
Tlf.: 56 20 30 00
Mandag - fredag 8.30 - 9.30

Visitation Pleje
56 20 34 30
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78H, 2.
4640 Faxe

Telefonnr. 56 20 33 00

Opdateringsdato: 29.10.2018 - 15:30