Rehabiliteringstilbud til borgere med KOL, hjertesygdom eller type 2-diabetes

Forløbet er et tilbud til dig, som har behov for støtte til at ændre livsstil. Målet er en bedre hverdag med din sygdom.

Indhold:

 • Video om rehabiliteringstilbuddet
 • Hvad er rehabilitering
 • Om forløbet
 • Målgruppe
 • Hvor foregår det?
 • Hvad får jeg ud af det?
 • Tilmelding
 • Link
 • Samarbejde med erhvervsdrivende og frivillige
 • Det lokale lungenetværk
 • Kontakt

Hvad er rehabilitering

Rehabilitering betyder ”at vende tilbage til et tidligere stadie”. I relation til at have en kronisk sygdom, vil det sige at vende tilbage eller tilnærme sig et hverdagsliv og livskvalitet som før sygdommen opstod.

Om forløbet

Forløbet varer 10 uger med temamøder og fysisk træning på hold to gange om ugen.

Forløbet er gratis.

Målgruppe

Du kan deltage, hvis:
● du har lyst og mod på at ændre dine vaner
● du har fået stillet diagnosen mild til moderat KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), hjertesygdom eller type 2- diabetes ved din egen læge eller på sygehus
● din sygdom er velbehandlet
● du kan klare fysisk træning

Hvis du ikke føler, at du kan klare fysisk træning, tilrettelægges forløbet efter dine ønsker og behov.

Tid og sted

Der er to forløb årligt.

Start: Hhv. uge 11 og uge 39.

Tid: Mandage og onsdage i dagtiden.

Sted: Faxe Sundhedscenter og forskellige steder i kommunen.

Hvor foregår det?

Det foregår i træningscentre og nærmiljøet i Faxe Kommune.

Hvad får jeg ud af det?

Forløbet vejleder, støtter og inspirerer dig til:
● at lære at leve med din sygdom
● at blive fortrolig med at træne
● at opnå øget fysisk og psykisk velvære

Tilmelding

Hvis du har KOL, Hjertesygdom eller Type 2-diabetes og er motiveret for at deltage i forløbet, sakl du henvende dig til din egen læge for at få en henvisning.

Henvisning skal sendes til: Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Præstøvej 78, 4640 Faxe.

Når vi har modtaget din henvisning, får du tilsendt et brev med dato for indledende samtale med sygeplejersken samt forskelligere skemaer. Skemaerne skal udfyldes og medbringes til samtalen. Efter samtalen får du en tid til fysisk test hos fysioterapien. Ca. 14 dage inden forløbet starter vil du modtage et program over forløbet.

Link

Kan du lide at være på forkant med din sygdom og behandling? Helbredsprofilen.dk er udviklet til dig, som lever med hjerte-kar-sygdom, diabetes eller KOL. Hjemmesiden tilbyder værktøjer og relevant viden. Bag hjemmesiden står Region Sjælland.

Klik her for at komme til Helbredsprofilen.dk

Samarbejde med erhvervsdrivende og frivillige

Faxe Kommune er interesserede i at samarbejde med erhvervsfolk og frivillige, som har sundhedstilbud til borgere med KOL, diabetes eller Hjerte-karsygdom, da et sådan samarbejde kan være med til at deltagerne kan fastholde deres sundere vaner. Kontakt Sundhedskonsulent Vibeke Bastrup på telefon 56203385 og få en snak om mulighederne.

Det lokale lungenetværk

Hvis du har en lungesygdom kan du deltage i det lokale netværk på Dalgården, hvor I motionerer, hygger og hører relevante oplæg. Se mere om netværket i videoen herunder:

 
Billede af Vibeke Bastrup Vibeke Bastrup

Kontakt

Vibeke Bastrup
Sundhedskonsulent
Tlf.: 56 20 33 85
e-mail: viba@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Sundhedsfremme

Sundhedsfremme

Faxe Sundhedscenter

Præstøvej 78

4640 Faxe

Bygning 2, st.

Opdateringsdato: 07.11.2018 - 08:09