Rehabiliteringstilbud til borgere med langvarige smerter

Formålet med rehabiliteringsforløbet er, at du lærer dig selv og dine smerter bedre at kende og bliver inspireret til en bedre hverdag med smerter.

Indhold:

 • Hvad er rehabilitering
 • Om forløbet
 • Målguppe
 • Tid
 • Hvor foregår det?
 • Hvad får jeg ud af det?
 • Tilmelding
 •  Kontakt
 • Pjece

Hvad er rehabilitering

Rehabilitering betyder ”at vende tilbage til et tidligere stadie”. I relation til at have en kronisk sygdom, vil det sige at vende tilbage eller tilnærme sig et hverdagsliv og livskvalitet som før sygdommen opstod.

Om forløbet

Forløbet varer 10 uger med temamøder en gang om ugen og fysisk aktivitet på hold en gange om ugen. Den fysiske aktivitet vil blive tilpasset dig, og du vil blive inspireret til forskellige former for bevægelse, der både foregår ude og inde. Selvtræning med og uden vejledning er en del af forløbet.

En stor del af rehabiliteringsforløbet foregår i grupper og består af udveksling af erfaringer med andre i samme situation som dig.

Forløbet er tværfagligt. De gennemgående sundhedsprofessionelle i rehabiliteringsforløbet er fysioterapeuter og en psykoterapeut. Du vil også møde andre sundhedsprofessionelle ved flere af temamøderne.

Forløbet er gratis.

Målgruppe

Du kan deltage, hvis:

 • du er færdigudredt på sygehus og har en afklaret diagnose
 • din funktionsevne som følge af smertetilstanden er nedsat i en grad, der påvirker arbejde, hverdagsopgaver og/ eller fritidsaktiviteter

Tid

Der tilbydes to forløb årligt.

Hvor foregår det?

Det foregår på Faxe Sundhedscentre og forskellige steder i kommunen.

Hvad får jeg ud af det?

Målet er at du:

· Oplever øget viden om, hvad din krop kan klare

· Oplever øget fysisk og psykisk velvære

· Bliver inspireret til at tage aktivt vare på dit helbred

· Får et godt netværk, som du kan bruge efter kurset

Tilmelding

Hvis du igennem 3 måneder eller længere har haft smerter og er interesseret i at deltage i forløbet skal din egen læge eller sygehuslæge henvise dig til Faxe Sundhedscenter. Når vi har modtaget din henvisning, kontakter vi dig.

Ved et afklarende møde vurderes det, om rehabiliteringsforløbet er noget for dig. Ved dette møde bliver du evt. tilmeldt forløbet.

Kontakt

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om tilbuddet er du velkommen til at kontakte fysioterapeut Stine Skov Nielsen eller Camilla Christensen i Trænings- og Aktivitetsenheden på Faxe Sundhedscenter på telefon: 56 20 26 60. Telefontid ml. kl.7.30-10.30.

Pjece

Klik her for at hente pjece om Rehabiliteringforløb for borgere med langvarige smerter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 07.11.2018 - 08:18