Specialtandpleje

Specialiseret tandpleje er for sindslidende, udviklingshæmmede m. fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Indhold:

  • Specialtandpleje
  • Tandklinik for specialtandpleje
  • Kontakt

Specialtandpleje

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m. fl. der på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen og omsorgstandplejen.

Visitation til specialtandplejen foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med borgeren og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for pågældende borger.

Anmodning om optagelse i Specialtandplejen sendes til overtandlægen, Faxe Kommunale Tandpleje med oplysninger om henvisningsgrund, data vedrørende borgeren samt kontaktperson m.m. evt. henviningsblanket kan rekvireres.

Specialtandplejen foretages af Region Sjælland på deres klinik i Slagelse.

Den enkelte patient får tandtilbud efter behov. Som udgangspunkt omfatter det to tilsyn årligt samt rådgivning af personale, patient og pårørende om forebyggelse efter behov.

Der vil være en egenbetaling på max. 1.820 kr. årligt (reguleres årligt)

Tandklinik for specialtandpleje

Tandklikken
Æblehaven 2
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 49 88

Kontakt

Bente Langkilde Sørensen
Overtandlæge

Faxe Kommunale Tandpleje

Præstøvej 78H. 2.

4640 Faxe

Tlf. 56 20 30 00
E-mail: tandplejen@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Kommunale Tandpleje

Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78H, 2.
4640 Faxe

Telefonnr. 56 20 33 00

Opdateringsdato: 29.10.2018 - 15:35