Billede af asbesttag

Rensning af asbesttage

Hvis du vælger at rense dit gamle asbestholdige eternittag, er det vigtigt, at du sørger for, at det bliver gjort korrekt.

Asbest, som i mange år blev brugt i byggematerialer, kendes bedst fra eternittage. Når man håndterer materialer, der indeholde asbest, kan forkert behandling frigive mikroskopiske asbestfibre, som kan trænge ned i lungerne, og det kan være kræftfremkaldende. Asbestfibrene kan også forårsage forurening.

På arbejdstilsynet hjemmeside kan du læse mere om reglerne for arbejde med asbest.

Hvordan ved jeg om mit tag indeholder asbest?

Hvis dit eternittag er fra før 1984 indeholder taget asbest. I perioden 1984 til 1988 blev der produceret eternittage med og uden asbest. På oversiden af tagpladen er trykt et nummer på 5-10 cifre. Er det første ciffer 0 eller 1 indeholder pladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5 er pladen fri for asbest.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg selv renser mit asbesttag?

For private og firmaer uden dispensation fra Arbejdstilsynet, er højtryksspuling af asbestholdige tage forbudt, da sådan en afrensning vil flå asbestfibrene af taget med risiko for spredning til omgivelserne.

Du må ikke bruge højtryksspuler eller hurtigtkørende værktøj. Du må heller ikke skære i materialerne med vinkelsliber eller rundsave.

Du skal i stedet rense med håndkraft. Du kan bruge en haveslange og en halvstiv børste. Brug ikke en stålbørste, da den vil løsrive for mange asbestfibre. Vandet fra haveslangen skal ikke bruges til at spule med, men til at holde materialet vådt, da det begrænser spredningen af støv.

Anvendelse af rensemidler bør generelt undgås, specielt hvor tagvandet ledes til regnvandssystemet (separat system), da vandet løber direkte i vandløb eller søer uden rensning.

Hvad er vigtigt, når et firmaer højtryksspuler mit asbesttag?

Det er som udgangspunkt forbudt, at højtryksspule asbestholdige tage. Arbejdstilsynet har dog givet dispensation til højtryksspuling med noget udstyr. Her afskærmes højtryksspulingen og rensevandet opsamles og filtreres inden afledning.

Hvis du lader et firma stå for afrensningen, skal du sikre dig, at firmaets arbejdsmetoder er godkendt af Arbejdstilsynet.

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår forurening?

Hvis der opstår forurening skal kommunen kontaktes hurtigst muligt.

Opstår der en akutforurening, skal du altid henvende dig til alarmcentralen på tlf. nr. 1.1.2.

Den enkelte grundejer hæfter selv for udgifter i oprensning af forurening i forbindelse med rensning af asbestholdige tage.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 26.10.2018 - 10:41