tegningseksempel

Byggeri uden sagsbehandling

Her kan du læse lidt om den type byggeri der ikke kræver sagsbehandling fra kommunen ifølge Bygningsreglementet.

• Opførelse af garage, carport, udhus, hønsehuse eller lignende småbygning under 50m² samlet, der ikke er integreret i
• Opsætning af satellitantenner under 1m²
• Åbne svømmebassiner
• Havepejse
• Hegnsmure, terrasser (der ikke er hævet over terræn)
• Typegodkendte tagantenner
• Inddragelse af registreret udnyttelig tagetage. Hvis boligarealet overstiger 500 m², og er beliggende i landzone, skal der søges om en landzonetilladelse.
• Indvendige ombygninger, såsom ændring i rumstørrelse, flytning af vægge, ændring og modernisering af køkken, indretning af nyt eller modernisering af bad og wc, efterisoleringsarbejde, opsætning af pejse og brændeovne, installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg. Ved installation af nyt varme- og ventilationsanlæg skal der indsendes en funktionsafprøvningsrapport jf. BR 18 § 391 og § 450.

Du skal dog stadig sikre dig, at byggeriet ikke kræver dispensation fra gældende bestemmelser i en lokalplan eller i en tinglyst deklaration. Du må i givet fald ikke begynde at bygge, før der er opnået godkendelse/dispensation.

Garage, carport, udhus eller lignende småbygninger under 50 m² samlet:
Byggearbejdet kræver ikke tilladelse, såfremt der kun er tale om småbygninger på samlet max 50 m². Såfremt der er tale om udvidelse af eksisterende bygning(er) således at det samlede areal over stiger 50 m², skal der ansøges om byggetilladelse.

Selv om der ikke skal ansøges om byggetilladelse, skal byggeriet overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet for så vidt angår bygningens placering og udformning. Se vejledningen: garage, carport og udhuse.

BBR-myndigheden skal underrettes når arbejdet er fuldført.
 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 10.04.2019 - 14:50