Skrot din gamle brændeovn

Skrot din gamle brændeovn eller pejseindsats og få 2.215 kr. i tilskud. Miljøstyrelsen har åbnet for en ny tilskudsrunde.

Ældre brændeovne og pejseindsatser er ofte et rigtig dyrt bekendtskab og belastende for miljøet.

Miljøstyrelsen har derfor oprettet en skrotningspulje, hvor du kan for 2.215 kr. for at skrotte din gamle brændeovn eller pejseindsats. Ordningen åbner i starten af februar 2019 og afsluttes, når puljen er opbrugt, dog senest 31. december 2020.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder ansøgningsportalen.

Hvilke brændeovne og pejseindsatser er omfattet af skrotningspuljen?

Skrotningstilskuddet kan gives til skrotning af en brændeovn eller pejseindsats, der anvendes til boligopvarmning.

Brændeovnen eller pejseindsatsen skal være produceret i 1994 eller tidligere, og skal pr. 1. december 2018 være lovligt tilsluttet din bolig.

Skrotning af brændeovnen eller pejseindsatsen, skal være foretaget senest ved ansøgningstidspunktet.

Hvordan søger jeg om skrotningstilskuddet?

På Miljøstyrelsen hjemmeside 'Skrot din gamle brændeovn' finder du ansøgningsportalen. Her kan du også finde en vejledning til ansøgningsportalen.

Før du ansøger er det vigtigt, at du henvender dig til din skorstensfejer forud for skrotningen. Skorstensfejeren kan dels vejlede dig i, om ovnen opfylder kravet om at være fra 1994 eller ældre, og dels skal skorstensfejeren bekræfte, at ovnen har været installeret den 1. december 2018. Skorstensfejeren skal desuden bekræfte, at ovnen er skrottet.

Hvad får jeg for at skrotte min gamle brændeovn og pejseindsats?

Du kan nu få 2.215 kr. for at skrotte din gamle brændeovn eller pejseindsats. Heraf er det aftalt med Skorstensfejerlauget, at du betaler din skorstensfejer 215 kr. for at bekræfte din skrotning.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 05.02.2019 - 15:49