DK2020

Faxe Kommune deltager i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Deltagelse indebærer, at Faxe Kommune skal udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Klimaplanen skal vise vejen til netto nul-udledning af drivhusgasser senest i 2050 for kommunen som geografisk område, samt hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

I april 2022 skal klimaplanen være færdig.

Opdateringsdato: 23.11.2020 - 09:06