DK2020

Faxe Kommune deltager i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Deltagelse indebærer, at Faxe Kommune skal udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Klimaplanen skal vise vejen til netto nul-udledning af drivhusgasser senest i 2050 for kommunen som geografisk område, samt hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

I foråret 2022 skal klimaplanen være færdig.

Udledning af drivhusgasser

I 2018 var udledningen af drivhusgasser fordelt således mellem de forskellige sektorer:

 • Energi (el- og varmeforbrug): 34 %.
 • Transport: 37 %.
 • Industrielle processer: 10 %.
 • Landbrug: 17 %.
 • Affaldsdeponi, spildevand m.m.: 2 %.

For transportområdet var vejtrafikken årsag til omkring 60 % af udledningen af drivhusgasser, heraf var personbiler årsag til knap 80 % af vejtrafikkens udledning af drivhusgasser. 

Varmeforsyningsforhold

Status for varmeforsyning af bygninger (godt 15.600 bygninger) pr. december 2020 ser således ud (bygningers primære varmeforsyning):

 • Naturgas: 29 %.
 • Fjernvarme: 19 %.
 • Olie: 15 %.
 • Elvarme: 15 %.
 • Fast brændsel: 12 %.
 • Varmepumpe: 9 %.
 • Halm m.m.: 1 %.

 

Opdateringsdato: 11.01.2021 - 15:50