Klimaaftaler

Klimakommune, Borgmesterpagten

Faxe Kommune har indgået følgende frivillige klimaaftaler

Klimakommuneaftale

Kommunerne kan gøre meget for at bekæmpe klimaændringerne og det er netop hvad Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening handler om. Aftalen omfatter kommunen som virksomhed, dvs. den CO2-udledning, som direkte kan relateres til kommunens egne aktiviteter. Kommunen kan eksempelvis spare på energien, energirenovere bygninger, køre i elbiler og købe energirigtigt ind.

I januar 2018 kunne 71 af Danmarks 98 kommuner kalde sig for Klimakommune.

Borgmesterpagten

Byrådet i Faxe Kommune besluttede den 8. oktober 2009 at tiltræde EUs Borgmesterpagt. Tiltrædelsen blev markeret på en ceremoni i Næstved den 20. oktober 2009, hvor alle 14 kommuner i Region Sjælland, som har tiltrådt aftalen, var repræsenteret.

Aftalen sætter mål for CO2-reduktion i kommunen som geografisk område. Det betyder, til forskel fra de andre klimaaftaler, at kommunen, borgere og virksomheder skal inddrages i en CO2-reduktion på minimum 30 % inden 2020. Borgmesterpagten er den Europæiske Unions svar på bekæmpelse af klimaændringerne.

Opdateringsdato: 15.10.2019 - 10:12