Klimaaftaler

Klimakommune, Borgmesterpagten

Faxe Kommune har indgået følgende frivillige klimaaftaler

Klimakommuneaftale

Kommunerne kan gøre meget for at bekæmpe klimaændringerne og det er netop hvad Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening handler om. Aftalen omfatter kommunen som virksomhed, dvs. den CO2-udledning, som direkte kan relateres til kommunens egne aktiviteter. Kommunen kan eksempelvis spare på energien, energirenovere bygninger, køre i elbiler og købe energirigtigt ind.

Borgmesterpagten

Byrådet i Faxe Kommune besluttede den 8. oktober 2009 at tiltræde EUs Borgmesterpagt. Tiltrædelsen blev markeret på en ceremoni i Næstved den 20. oktober 2009, hvor alle 14 kommuner i Region Sjælland, som har tiltrådt aftalen, var repræsenteret.

Aftalen sætter mål for CO2-reduktion i kommunen som geografisk område. Det betyder, til forskel fra de andre klimaaftaler, at kommunen, borgere og virksomheder skal inddrages i en CO2-reduktion på minimum 30 % inden 2020. Borgmesterpagten er den Europæiske Unions svar på bekæmpelse af klimaændringerne.

Energi- og CO2-regnskabet

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se energiforbrug og CO2-udledning for landets kommuner som geografi, jf. Læs også.

Energi- og CO2-regnskabet forventes at blive videreudviklet, så alle kommuner måler, planlægger og rapporterer på samme måde i kombination med, at flere og flere data medtages i regnskabet.

For Faxe Kommune kan du se data til og med 2018 for sektorerne energi, transport, kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand, jf. Læs også - Faxe Kommune.

Opdateringsdato: 06.01.2021 - 15:21