Klimaaftaler

Faxe Kommune har indgået følgende frivillige klimaaftale.

Borgmesterpagten

Byrådet i Faxe Kommune besluttede den 8. oktober 2009 at tiltræde EUs Borgmesterpagt. Tiltrædelsen blev markeret på en ceremoni i Næstved den 20. oktober 2009, hvor alle 14 kommuner i Region Sjælland, som har tiltrådt aftalen, var repræsenteret.

Aftalen sætter mål for CO2-reduktion i kommunen som geografisk område. Det betyder, til forskel fra de andre klimaaftaler, at kommunen, borgere og virksomheder skal inddrages i en CO2-reduktion på minimum 30 % inden 2020. Borgmesterpagten er den Europæiske Unions svar på bekæmpelse af klimaændringerne.

Energi- og CO2-regnskabet

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se energiforbrug og CO2-udledning for landets kommuner som geografi, jf. Læs også.

Energi- og CO2-regnskabet forventes at blive videreudviklet, så alle kommuner måler, planlægger og rapporterer på samme måde i kombination med, at flere og flere data medtages i regnskabet.

For Faxe Kommune kan du se data til og med 2018 for sektorerne energi, transport, kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand, jf. Læs også - Faxe Kommune.

Opdateringsdato: 03.05.2021 - 09:44