Klimaprojekter

Energirenoveringer, Elbiler


Faxe Kommune arbejder målrettet med at nedbringe kommunens energiforbrug og CO2 udledning. Her på siden kan du læse om aktuelle projekter inden for klima- og energiområdet.

Energirenoveringer af Faxe Kommunes kommunale ejendomme

Faxe Kommune har siden 2011 investeret i energirenoveringer af kommunale ejendomme for at opnå langsigtede energigevinster og økonomiske besparelser. Formålet med de kommunale energirenoveringer er at nedbringe energiforbruget i Faxe Kommune.

Center for Ejendomme i Faxe Kommune har ansvaret for planlægning og gennemførsel af de kommunale energirenoveringer. Projekterne har bl.a. omfattet isoleringsarbejde, etablering af solceller og jordvarmeanlæg, samt udskiftning af bygningernes varme-, belysnings- og ventilationsanlæg.

Samlet set er der planlagt og gennemført energispareinvesteringer for 9,7 millioner i 2011, for 17,7 millioner i 2012 og for 14,8 millioner i 2013.

Hvis du vil vide mere om de konkrete projekter, finder du her oversigter over planlagte og gennemførte kommunale energirenoveringer i perioden 2012-2014.

Elbiler

Faxe Kommune var den første kommune i Region Sjælland til at tilslutte sig det landsdækkende Projekt TestEnElbil og var den tredje kommune i landet til at få skudt projektet i gang. Projektet er afsluttet i Faxe Kommune i foråret 2013, men Faxe Kommune har som udløber af projektet fået etableret ladestandere på kommunens administrationsbygning i Haslev. Ligeledes har Faxe Kommune investeret i 3 elbiler, som er også er placeret i Haslev. Initiativerne i forhold til elbilerne er et led i Faxe Kommunes bestræbelser på at nedbringe kommunens CO2 udledning.

Opdateringsdato: 21.02.2019 - 12:42