Visualisering af bydelspark

Grøndalsgrunden i Haslev

Grøndalsgrunden i Haslev skal omdannes til boligområde. Her på siden kan du følge med i processen, borgerinddragelsen og lokalplanarbejdet.

Illustration udarbejdet af Juul-Frost Arkitekter.

Arkitektkonkurrence

I foråret 2019 blev der afholdt en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag. Juul-Frost arkitekter blev udpeget som vindere af konkurrencen med deres forslag til helhedsplan. Du kan se forslaget i pdf her på siden.

Vinderforslaget danner baggrund for borgerinddragelse og på sigt udarbejdelse af en ny lokalplan for området. 

Borgermøde og workshop maj 2019

Der blev den 6.maj 2019 afholdt dialogmøde, hvor helhedsplanen for Grøndalsgrunden, som Juul-Frost arkitekter har udarbejdet, blev præsenteret og evalueret.

Det fremmødte borgere blev inddelt i 3 grupper, som fulgte samme metode for at evaluere helhedsplanen. Grupperne skulle igennem fire spørgsmål om helhedsplanen og derigennem komme med input til, hvilke elementer i helhedsplanen, der skal fastholdes, hvad der skal tages ud, hvad man gerne vil undgå, og hvad der skal udvikles på (metoden er beskrevet i bilag: "Metode til evaluering".

Der blev generelt taget godt imod helhedsplanen og især den høje grad af fællesskab, der er tænkt ind i projektet. Der blev også taget godt imod den overordnede struktur med boliger i klynger, fælles parkering i kanten af området, grønne fællesarealer og fællesfaciliteter. Der blev desuden stillet en række forslag til, hvad man bør overveje i den videre proces, her i blandt opdeling i etaper og indretning af parkeringsplads i forhold til, hvilke boligtyper der placeres hvor. Aktiv anvendelse af regnvand til for eksempel toiletskyl. Genovervejelse af antallet af etager og placeringen af bebyggelse i 3 etager i forhold til skyggevirkning. Hvilke fællesfaciliteter, der er behov for, og placeringen af disse. Alle input er samlet i bilaget "opsamling på workshop".

BilagStørrelse
metode_til_evaluering.pdf39.16 KB
opsamling_paa_workshop.pdf168.9 KB

Lokalplanproces

Índkaldelse af idéer og forslag til det forestående planarbejde med kommuneplantillæg og lokalplanforslag skal være Faxe Kommune i hænde senst mandag d. 27. maj 2019.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 03.07.2019 - 14:36