Visualisering af bydelspark

Grøndalsgrunden i Haslev

Grøndalsgrunden i Haslev skal omdannes til boligområde. Her på siden kan du følge med i processen, borgerinddragelsen og lokalplanarbejdet.

Illustration udarbejdet af Juul-Frost Arkitekter.

Arkitektkonkurrence

I foråret 2019 blev der afholdt en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag. Juul-Frost arkitekter blev udpeget som vindere af konkurrencen med deres forslag til helhedsplan. Du kan se forslaget i pdf her på siden.

Vinderforslaget danner baggrund for borgerinddragelse og på sigt udarbejdelse af en ny lokalplan for området. 

Borgermøde og workshop maj 2019

Der afholdes borgermøde om vinderforslaget om arkitektkonkurrencen mandag d. 6. maj 2019.

Lokalplanproces

Índkaldelse af idéer og forslag til det forestående planarbejde med kommuneplantillæg og lokalplanforslag skal være Faxe Kommune i hænde senst mandag d. 27. maj 2019.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 06.05.2019 - 08:21