Visualisering af bydelspark

Grøndalsgrunden i Haslev

Grøndalsgrunden i Haslev skal omdannes til boligområde. Her på siden kan du læse om den proces der har været frem til endeligt vedtaget lokalplan for området.

Illustration udarbejdet af Juul-Frost Arkitekter.

Arkitektkonkurrence

I foråret 2019 blev der afholdt en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag. Juul-Frost arkitekter blev udpeget som vindere af konkurrencen med deres forslag til helhedsplan. Du kan se forslaget i pdf her på siden.

Vinderforslaget danner baggrund for borgerinddragelse og på sigt udarbejdelse af en ny lokalplan for området. 

Borgermøde og workshop maj 2019

Der blev den 6.maj 2019 afholdt dialogmøde, hvor helhedsplanen for Grøndalsgrunden, som Juul-Frost arkitekter har udarbejdet, blev præsenteret og evalueret.

Det fremmødte borgere blev inddelt i 3 grupper, som fulgte samme metode for at evaluere helhedsplanen. Grupperne skulle igennem fire spørgsmål om helhedsplanen og derigennem komme med input til, hvilke elementer i helhedsplanen, der skal fastholdes, hvad der skal tages ud, hvad man gerne vil undgå, og hvad der skal udvikles på (metoden er beskrevet i bilag: "Metode til evaluering".

Der blev generelt taget godt imod helhedsplanen og især den høje grad af fællesskab, der er tænkt ind i projektet. Der blev også taget godt imod den overordnede struktur med boliger i klynger, fælles parkering i kanten af området, grønne fællesarealer og fællesfaciliteter. Der blev desuden stillet en række forslag til, hvad man bør overveje i den videre proces, her i blandt opdeling i etaper og indretning af parkeringsplads i forhold til, hvilke boligtyper der placeres hvor. Aktiv anvendelse af regnvand til for eksempel toiletskyl. Genovervejelse af antallet af etager og placeringen af bebyggelse i 3 etager i forhold til skyggevirkning. Hvilke fællesfaciliteter, der er behov for, og placeringen af disse. Alle input er samlet i bilaget "opsamling på workshop".

BilagStørrelse
PDF ikon metode_til_evaluering.pdf39.16 KB
PDF ikon opsamling_paa_workshop.pdf168.9 KB

Helhedsplan for Grøndalsgrunden

Den 28. maj 2019 drøftede Plan & Kulturudvalget den videre proces for udvikling af Grøndalsgrunden. På mødet besluttede udvalget, at helhedsplan, som Juul-Frost arkitekter har udarbejdet, skulle bearbejdes med udgangspunkt i de tilkendegivelser der kom frem i både evalueringsudvalget fra erkitektkonkurrencen og på borgermødet/workshoppen i maj 2019. På den baggrund har Juul-Frost arkitekter bearbejdet helhedsplanen, som nu er færdig.

Den reviderede helhedsplan fremgår i pdf nedenfor.

Den reviderede helhedsplan skal nu danne grundlaget, for den lokalplan, der skal udarbejdes for området. Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges boliger på området.

Lokalplanproces

Faxe Kommune skal udarbejde et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for grøndalsgrunden før der kan bygges boliger på området.

Sådan bliver en lokalplan til
Plan & kulturudvalget skal behandle forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, med henblik på at sende planforslagene i offentlig høring.

Planforslagene skal i offentlig høring i otte uger, i høringsperioden inviterer Faxe Kommune til borgermøde. I høringsperioden kan alle sende forslag og indsigelser ind.

Efter høringsperioden bliver alle indkomne forslag og indsigelser samlet i en såkaldt hvidbog. Hvidbogen indeholder også administrationens bemærkninger til forslagene og hvilke ændringer i lokalplanen forslagene og indsigelserne har medørt.

Efter høringsperioden skal Byrådet vedtage det endelige kommuneplantillæg og den endelige lokalplan. Først her efter kan der blive bygget boliger på området.

Du finder den endeligt vedtagne lokalplan her på siden.

Kontaktinformation

Kontakt planteamet

Du kan sende en e-mail til os her:

plan@faxekommune.dk

Du kan ringe til planteamet på:

5620 3019

Opdateringsdato: 04.10.2023 - 06:57