Landskab

Kommuneplan 2013 - Faxe Kommune

Kommuneplanen omsætter byrådets overordnede vision og mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling af kommunen for en 12-årig periode. I kommuneplanen kan man orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, i byerne såvel som i det åbne land.

Kommuneplanen består af strategiske overvejelser om og afvejninger af, hvilken udvikling byrådet ønsker, og hvad der skal gøres for at dette kan ske. 

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete admninstration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Den gældende kommuneplan består af flere dokumenter. Der er Kommuneplan 2013, samt en række vedtagne kommuneplantillæg. Du kan finde link til den samlede kommuneplan her på siden.

BilagStørrelse
PDF ikon Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune11.6 MB

Kommuneplan 2013

Faxe Kommuneplan 2013 udpeger de dele af det åbne land, der er særlig værdifulde for landbruget. Planen kortlægger den eksisterende natur og tegner skitsen til et fremtidigt naturnetværk, der kan etableres i løbet af de kommende år gennem dialog mellme kommunne, lodsejere og interesseorganisationerne. Endelig udpeges de mest værdifulde landskaber samt de større sammenhængende landskaber.

I kommunens større landsbyer kan der ske en bregrænset udvikling, der samlet set kan supplere centerbyernes muligheder for bosætning. Nogle af landsbyerne er udpeget som kulturmiljøer i deres helhed, ligesom der er peget på en del enkeltbygninger, der er vigtige i fortællingen om landsbyens historie. Kulturmiljøer er også udpeget i byerne og omkring kommunens mange herregårde.

Med Kommuneplan 2013 fastholdes centerstrukturen med Haslev som kommunecenter, Faxe by som primært udviklingscenter og to mindre udviklingscentre: Faxe Ladeplads og Rønnede. Hertil  kommer de tre lokalcentre: Karise, Dalby og Terslev.

Endelig kan man i kommuneplanens rammedel se, hvor og hvordan der kan udarbejdes lokalplaner for byudvikling, landsbyer og tekniske anlæg i det åbne land.

Du kan finde hele kommuneplanen som pdf dokument uder "bilag" her på siden.

(Du kan søge på konkrete ord i dokumentet ved at benytte funktionen: Ctrl + F)

Tillæg til Kommuneplan 2013

Et kommuneplantillæg er et supplement til den gældende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt. For eksempel i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan.

Kommunen har ansvaret for, at planlægge for byer og det åbne land. Det sker gennem den langsigtede kommuneplan. Kommuneplanen revideres løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved tillæg til kommuneplanen.

Forslag til kommuneplantillæg skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget. Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget, offentliggøres det og indberettes til plandata.dk, hvorefter det er gældende.

Find kommuneplantillæg og gældende planer på kort

Under "Læs også" kan du finde et link til kortmodulet på plandata.dk. På kortet kan du finde alt om gældende planlægning. Du kan bruge musen til, at navigere rundt i kortet eller du kan søge på en konkret adresse. I temamenuen kan du vælge, hvilke planer du gerne vil se. For eksempel finder du gældende kommuneplantillæg under "Kommuneplan, vedtaget - Kommuneplantillæg, vedtaget".

Du kan finde kommuneplantilllæg i høring her eller på ovenstående kortmodul på plandata.dk under "Kommuneplan, forslag - Kommuneplantillæg, forslag".

 

Annoncering af kommuneplantillæg i høring

Forslag til kommuneplantillæg annonceres på kommunens hjemmeside under Nyheder - Høringer. Her informeres om muligheden for, at komme med bemærkninger, idéer og ændringsforslag. De berørte grundejere, beboere, foreninger og offentlige myndigheder modtager direkte besked gennem e-boks om aktuelle planforslag, som vedrører deres område.

Har du bemærkninger, idéer og ændringsforslag til kommuneplantillæg i høring, kan de sendes til: 

plan@faxekommune.dk

eller med post til:

Faxe Kommune

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Idéfase - Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning

I nogle tilfælde er et kommuneplantillæg af en sådan karakter, at der skal afholdes en idéfase med indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen. Det gælder alle ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi.

Idéfaser offentliggøres på kommunens hjemmesiden under Nyheder - Høringer og indberettes til plandata.dk.

Kommuneplan 2013 - Faxe Kommune

Kontaktinformation

Kontakt planteamet

Du kan sende en e-mail til os her:

plan2@faxekommune.dk

Du kan ringe til planteamet på:

5620 3019

Opdateringsdato: 29.09.2021 - 10:42