Bynatur: Fra plæne til eng

Ser det ud til at gartneren har glemt det grønne areal? Det er faktisk med vilje at vi lader det gro. Vi har udvalgt arealer som sædvanligvis ikke bruges til boldspil eller lignende aktivitet og lader dem gro ”langhåret”. De bliver kun slået en eller to gange i løbet af sæsonen.

Kommunens offentlige grønne arealer har hidtil været driftet således, at græsset har været klippet jævnligt, og arealerne herved har haft et parkpræg. I budget 2020 er der besluttet besparelse på 525.000 kr. årligt på vedligeholdelse af udenomsarealer ved institutioner og i grønne områder.

 

Fremover ændres plejen af kommunens udenomsarealer ved at pleje hele eller dele af udenomsarealerne mere ekstensivt og fremover kun klippe græsset en til to gange årligt. Det betyder, at disse arealer går fra at have parkpræg til naturpræg. Det større naturpræg vil af nogle ses som en forringelse, mens andre borgere vil se det som en forbedring. Måske bliver det bølgende græs, måske blomstrende urter – vi ved det ikke på forhånd med de enkelte arealer, men det bliver spændende at se. Vi er klar til at blive klogere og det kan jo relativt enkelt ændres, efterhånden som vi lærer den nye praksis at kende.

 

Plejen af udenomsarealer ved kommunens institutioner sker efter det fælles niveau dog tilpasset den enkelte institutions ønsker og behov til de konkrete områders indretning og brug. Dele af skolernes uderum er blevet ændret gennem de senere år til et mere naturligt præg, hvor der er klar forskel på slåede og ikke slåede arealer. Dette har givet gode erfaringer at bygge videre på.

 

Center for Ejendomme bruger i år følgende udvælgelseskriterier for ændringer i plejen:

 

Ekstensiv pleje:

  • Græsarealer ved kommunale ejendomme der kan opfylde de rekreative behov selvom græsset er højt – eventuelt med klippede stier/spor.
  • Græsarealer i offentlige grønne områder der kan opfylde rekreative behov selvom græsset er højt – eventuelt med klippede stier/spor.
  • Arealer der alene udfylder formålet at være ”noget grønt at se på”.
 

Sædvanlig klipning af græs fortsættes på:

  • Arealer ved kommunale ejendomme der benyttes til boldspil, leg eller anden færdsel.
  • Offentlige arealer der benyttes til boldspil, leg, marked eller anden færdsel.
  • Oversigtsarealer ved veje.
  • Rabatkanter hvor det høje græs ellers ville vælte ud på færdselsarealet.

  
  Læs også: Kort over pleje af grønne arealer 2020

Kontaktinformation

Center for Ejendomme

Telefon 56 20 29 00

Opdateringsdato: 04.06.2020 - 09:11