Status for etablering af strand

Anlægsarbejdet er opstartet i oktober 2018 og afsluttes i november 2018.

Midlertidigt er der etableret arbejdsplads og jolleplads på parkeringspladser ved lystbådehavnen.

Arbejdet med indpumpning af sand fra skib og ind til stenkastningen langs Strandvejen blev påbegyndt i slutningen af uge 42 og er afsluttet.

Inden indpumpning af sand blev påbegyndt, blev opsamlet store sten fra stranden foran stenkastningen, og tang blev samlet i bunker, så de store sten og tangen ikke blev dækket til med det indpumpede sand. Stenene blev placeret i/ved stenkastningen. Tangen er blevet skubbet ud i vandet.

Udjævning af sand er afsluttet, så nu skal naturen selv klare den sidste afpudsning af stranden.

For øjeblikket arbejdes der med etablering af rampe ned til den nye strand.

 

Opdateringsdato: 16.11.2018 - 13:12