Strandparken8
Strandparken1
Strandparken3
Strandparken7
Bålhytten åbnet op
solskinsbaenk_paa_baalhytten
plinte_ved_strandkanten
Strandparken velkommenportal

Hvad skal der ske i Strandparken?

I Faxe Kommune er der mange skønne rekreative arealer – et af dem er Strandparken i Faxe Ladeplads: En lille vildtvoksende park på Strandvejen 7, mellem stranden og sommerhusområdet ved Krygersvej.

Byrådet har besluttet at en ”opgradering” af Strandparken, og bad borgerne om deres mening om hvad der burde ske. En overvældende del af borgerbesvarelser gik på at bevare det natur, der har indfundet sig i parken og forbedre forholdende for endnu mere natur. 

Projektet skaber derfor nu flere biotoper til glæde nye arter. Samtidig har vi lagt særligt vægt på de rekreative resultater, hvor Strandparkens besøgende bliver præsenteret for flere forskellige naturoplevelser og forbedrede faciliteter. 

 

Gennemførte ændringer:

Glascontaineren er fjernet og rastepladsen har fået et lag småsten.

Der er sat 2 bord/bænke sæt op ved rastepladsen og 10 enkle træbænke rundt langs stien, så der er steder at nyde kaffen og naturen.

Der er kommet en portal (eller et velkomstskilt om man vil) ved stien fra rastepladsen mod bålhytten og stranden, så man ikke er i tvivl om at man er velkommen i en offentlig park.

Bålhytten er åbnet op mod lyset og udsigten over sivskoven.

Trappen fra fortovskanten i parkens vestlige hjørne har fået nye trin.

Oprensning af gammelt vandløb/grøft -og derefter genåbning af et rørlagt vandløb.

Oprensning af mindre partier af rørskoven i den nedstrøms liggende sø.

Begrænsning af den invasive art "rød hestehov".

 

Arbejdet udføres vinterhalvåret 2021-22. I anlægsperioden vil der blive ryddet beplantning og være maskiner i området. Vi undskylder på forhånd for de gener det giver mennesker og dyr. 

 

 

BilagStørrelse
PDF ikon Gammel haveplan68.04 KB
PDF ikon Matrikelgrænse og fredet natur1.14 MB

Kontaktinformation

Park & Vej

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon 56 20 29 00

E-mail materielgaard@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 16.03.2022 - 11:19