Regnvandsløsninger

Du kan etablere regnvandsløsninger på din grund, som opsamler og langsomt nedsiver regnvandet.

Klimaforandringerne kan betyde større nedbørsmængder, og vi ser flere steder at store regnskyld oversvømmer haver, kældre og huse.

For at afhælpe dette ved dit eget hus, er det muligt at etablere en regvandsløsning i form af en faskine eller en anden type regnvandsbed.

Bor du i separatkloakeret område, kan en privat løsning til regnvand også mindske belasningen på den offentlige ledning, samtidig med, at du undgår betalingen til den offenlige tilslutning.

Faxe Kommune kan give tilladelse til etablering af regnvandsbed og faskine.

BilagStørrelse
Faktaark om regnvandsbed801.73 KB
Faktaark om regnvandsanlæg984.25 KB

Faskine

En faskine kan bruges til nedsivning af regnvand eller rensest spildevand.

Du kan læse mere om faskiner her.

Regnvandsbed

dette link, kan du se en film om, hvordan et regnbed fungerer. Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

Du kan desuden læse mere i de to faktaark om regnvandsbed ovenfor.

Regnvandsløsninger

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 08.01.2019 - 13:04