Ansøg om udledning af tag- og overfladevand

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til en recipient, som kan være en sø, et vandløb eller havet.

Hvis du bygger et ny hus, eller vil aflede regnvandet fra din grund på anden måde, end du gør nu, skal du søge om tilladelse til dette. Det kan være, du gerne vil udlede tag- og overfladevand (regnvand) til en recipient. Dvs. udlede til vandløb, drænledning, søer, kyst mv. For at få tilladelse til dette skal du udfylde nedenstående ansøgskema og sende til naturogmiljoe@faxekommune.dk

Hvordan søger jeg om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til recipient?

Du kan søge om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til recipient, ved at udfylde ovenstående skema, og sende det til Faxe Kommune, Natur & Miljø.

 

Det er også muligt at indsende ansøgningen elektronisk via Byg og Miljø.

Hvilke oplysninger skal Faxe Kommune have, for at kunne behandle min ansøgning?

Sammen med det udfyldte ansøgningsskema skal du indsende:

  • En situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise den præcise placering af udløbet til recipienten samt placeringen af evt. bassin.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende ovenstående.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis der er foretaget til- og frakobling til et eksisterende kloaksystem?

Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand, inkl. markering af afpropningssteder.

Bemærk: Du har dog IKKE lov til selv at foretage til- og frakobling til et eksisterende kloaksystem, her skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet.

Hvis der er foretaget til- og frakobling til et eksisterende kloaksystem, skal den autoriserede kloakmester fremsende en underskrevet færdigmelding til Faxe Kommune.

Andre regnvandsløsninger

På kommunens hjemmeside, kan du også læse mere om andre regnvandsløsninger.

Teknologisk Institut har også oprettet en hjemmeside omkring håndtering af regnvand ved LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) - www.laridanmark.dk. Her kan du få information og inspiration omkring håndtering af regnvand.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 19.03.2020 - 14:03