Slamsuger
Mand tømmer bundfældningstank

Regulativ for tømningsordning

Regler for tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Faxe Kommune er fastsat i regulativet for ordningen


Byrådet har vedtaget et tømningsregulativ, som omfatter alle ejendomme i Faxe kommune med en bundfældningstank som f.eks. en septiktank eller en trixtank. Det er ejendomme som ligger udenfor byernes kloakoplande. Tømningen udføres på vegne af kommunen af Faxe Forsyning, Faxe Spildevand A/S.

Tømningsordningen skal danne grundlag for en effektiv miljø- og serviceorienteret behandling, af spildevandet udenfor de kloakerede områder. I regulativet er der bl.a. bestemmelser om reparation og vedligeholdelse, ændringer af spildevandsanlæg, sløjfning af tilbageværende bundfældningstanke indenfor de kloakerede oplande samt krav om tinglysning af afledningsret over 3. parts ejendom.

Tømningsfrekvensen er bl.a. gjort afhængig af tankstørrelsen.

Regulativet er vedtaget efter Bekendtgørelsen nr. 1448 af 22. december 2007 om spildevandstilladelser samt Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg som udmøntet i Betalingsvedtægten for kloakforsyning i Faxe Kommune. Du kan læse Regulativet for tømningsordning nedenfor.

Har du spørgsmål til tømningsordningen er du velkommen til at kontakte kommunen på telf. 56 20 30 00 og Faxe Spildevand A/S på tlf. 56 20 46 90 hvad angår betalings- og driftsmæssige forhold.

 

BilagStørrelse
Regulativ for tømningsordning213.95 KB