Ansøg om minirenseanlæg

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et minirenseanlæg til spildevand på din ejendom

Minirenseanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune. Du finder ansøgningsskema nederst på siden.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer. Udløbets præcise placering skal indtegnes på et oversigtskortet.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan
  • CE-mærkning of ydeevnedeklaration på anlægget og bundfældningstank

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her

Her man du finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til minirenseanlæg.

Når minirenseanlægget er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af minirenseanlægget samt angivelse af udløbets placering).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Du kan læse mere om minirensenanlæg her.

Det valgte minirenseanlæg skal være være CE-mærket jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 9735 om minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelsesordningen

BilagStørrelse
PDF ikon Ansøgning til minirenseanlæg217.78 KB

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 13:42