Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg opfylder renseklasse O. Rodzoneanlægget renser spildevandet ved at sive vandet gennem et anlæg, der er fyldt med sand og grus og beplantet med tagrør. Der er mikroorganismer i rodzonen, der nedbryder det organiske stof i spildevandet. 

Det kan benyttes i få begrænsede områder, da der er meget stort. Faxe Kommune kan give tilladelse til rodzoneanlæg til rensning af spildevand.

Rodzoneanlæg

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 08.01.2019 - 14:38