Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg opfylder renseklasse O. Rodzoneanlægget renser spildevandet ved at sive vandet gennem et anlæg, der er fyldt med sand og grus og beplantet med tagrør. Der er mikroorganismer i rodzonen, der nedbryder det organiske stof i spildevandet. 

Det kan benyttes i få begrænsede områder, da der er meget stort. Faxe Kommune kan give tilladelse til rodzoneanlæg til rensning af spildevand.

Rodzoneanlæg

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 08.01.2019 - 14:38