Ansøg om pileanlæg

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et pileanlæg til spildevand på din ejendom
Et pileanlæg skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune. Du finder ansøgningsskemaer nederst på siden.

Digitalansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer samt angive udløbets præcise placering.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan
  • CE-mærkning og ydeevnedeklaration på bundfældningstanken

Her kan du finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til pileanlæg.

Når pileanlægget er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af pileanlægget samt angivelse af udløbets præcise placering).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Du kan læse mere om pileanlæg her.

 

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 13:48