Ansøg om biologisk sandfilter

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et biologisk sandfilter til spildevand på din ejendom

Et biologisk sandfilter skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune. Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer samt angive udløbets præcise placering.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan
  • CE-mærkning og ydeevnedeklaration på bundfældningstanken

Her kan du finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter.

Når det biologiske sandfilter er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af det biologiske sandfilter samt angivelse af udløbets præcise placering).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Her kan du læse mere om biologisk sandfilter, hvor du også kan se en film om biologisk sandfilter

Biologisk sandfilter opbygget som anført i Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 3/1999 for biologiske sandfiltre op til 30 PE” opfylder renseklasserne O og SO (organisk stof og skærpet organisk stof). Hvis der ikke tilledes afløb fra toilet opfyldes tillige renseklasse OP og SOP.

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 13:58