Ansøg om samletank

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere en samletank til spildevand på din ejendom.

Samletanken skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune. Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise samletankens placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan

Du kan finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til etablering af samletank her.

Når samletanken er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. målfast situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af samletanken).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Du finder et skema til færdigmelding af etableringen af samletanken her.

Du kan læse mere om samletank til spildevand her.

BilagStørrelse
Ansøgningsskema til samletank263.8 KB

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 06.05.2019 - 08:11