Samletank

En samletank kan bruges til at samle alt spildevandet i. Samletanken vil blive omfattet af den kommunale tømningsordning, og spildevandet vil blive hentet efter behov. Samletanken kan bruges til alle renseklasser, da der ikke er nogen udledning fra denne.

Etableringen er billigere end etablering af en renseløsning, og man behøver ikke etablere en bundfældnignstank. Men er vandforbruget højt, kan det blive nødvendigt at få tanken tømt mange gange, hvilket kan blive bekosteligt. Derfor egner en samletank sig bedst til ejendomme, der kun benyttes i mindre omfang og har et lavt vandforbrug, som eksempelvis mindre sommerhuse.

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 14.04.2021 - 11:22