Budget 2024

Budgetaftalen for 2024-2027 er nu på plads

Der er onsdag den 27. september 2023 indgået aftale om budget 2024-2027. 

19 ud af 25 byrådsmedlemmer er med i aftalen: 
Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Haslev///Faxe-Listen og løsgænger Lars Folmann

Budgettet blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 12. oktober 2023. 

Du kan læse aftalen her og finde politikernes prioriteringer af pengene på næste års budget. Tillige finder du kommunens takstkatalog for 2024. 

 

*** HØRING OM SKOLESTRUKTUR ***

Skolestruktur i høring

Børn & Læringsudvalget har den 12. oktober 2023 besluttet at sende forslag til skolestruktur i Faxe Kommune i høring i perioden fra den 13. oktober 2023 til den 8. december 2023 kl. 12.
Dette sker på baggrund af vedtagelse af budget 2024-27 for Faxe Kommune, idet der med budgettet er ønsket ny skolestruktur i Faxe Kommune. 
I budgetaftalen er der taget forbehold for endelig løsning indtil gennemført høring. 
Byrådet træffer beslutning i om ny skolestruktur efter indstilling fra Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget. Dette forventes at ske d. 31. januar 2024. Hvis beslutningen betyder ændringer i skolestrukturen, vil disse gælde fra skoleåret 2024/2025.

Om modeller for ny skolestruktur 

Der er udarbejdet to modeller. Derudover er der udarbejdet to modeller for fordeling af elever på skolerne i Ny-Vest. 
Beskrivelse af modeller og elevfordeling findes i vedlagte bilag. 

Afgivelse af høringssvar
Høringsberettigede parter er skolebestyrelser, MED-organisation, faglig organisationer, råd og nævn, men Børn & Læringsudvalget opfordrer alle til at sende høringssvar. 
Høringssvar fra høringsberettigede vil blive lagt på Faxe Kommunes hjemmeside. 
Høringssvar fra andre end de høringsberettigede forelægges alene det politiske niveau.

Det er afgørende for Børn & Læringsudvalget, at høringsparterne tager særskilt stilling til: 
1) klasseoptimering i Ny-Vest og 
2) klasseoptimering og samlet udskolingsskole i Ny-Vest, bl.a. gennem følgende spørgsmål:
1. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved at foretage en klasseoptimering i Ny-Vest, herunder for anvendelsen af skolerne, klassekvotienter, elevernes relationsdannelse, trafik m.v.
2. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved både at foretage klasseoptimering og lave udskolingsskole i Ny-Vest, herunder for fx et fælles ungemiljø m.v.

Afholdelse af borgermøder vedr. skolestruktur 

I høringsperioden er der afholdt tre borgermøder på nedenstående datoer: 

  • 20. november kl. 19-21: Rolloskolen
  • 22. november kl. 19-21: Bavneskolen
  • 28. november kl. 19-21: Nordskovskolen

 

BilagStørrelse
PDF ikon hoeringsmateriale_skolestruktur.pdf471.33 KB

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Budgetvejledning 2024

Råderumskatalog (fra første budgettemadag)

Høringsperioden

Høringsperioden i forbindelse med budget 2024 og overslagsårene er fra den 31. august til 13. september.

I højre side findes materialet som er sendt i høring. 

Høringssvar Budget 2024-2027

Høringsperioden er nu afsluttet.

 

Materialet, som offentliggøres, kan ses nedenfor. Det er udelukkende høringssvar fra høringsberettigede parter (råd, nævn, bestyrelser og MED-organisationen) som offentliggøres.

Derud over er der kommet 69 høringssvar fra ikke-høringsberettigede parter (borgere, foreninger mv.). Dette materiale offentliggøres ikke, men politikerne har fået materialet, så det indgår som en del af processen.

Kontaktinformation

Center for Økonomi

Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 11.01.2024 - 14:29