Ældrerådet - 03-12-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 3 december, 2021 - 10:00
Hent som fil:
86. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

87. Meddelelser ved formand og næstformand

Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Ingen meddelelser.


Fraværende: Ingen.

88. Beslutning om Ældrerådets årsberetning for 2021

Sagsfremstilling

Ældrerådets årsberetning for 2021 forelægges til Ældrerådets belsutning.

Beretningen eftersendes.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Uden administrativ indstilling.

Beslutning

Ældrerådet godkendte beretningen.

89. Evaluering af Ældrerådsvalget 2021

Sagsfremstilling

Ældrerådet evaluerer processen forud for Ældrerådsvalget, samt afviklingen af valget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Uden administrativ indstilling.

Beslutning

Evalueringen er godkendt af Ældrerådet.

90. Gennemgang af Senior & Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Gennemgang af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Pkt. 143 +144 - Det er opmuntrende, at de tiltag der er iværksat allerede har vist gode resultater på trods af svære rekrutterinsgudfordringer.

Pkt. 145 - Godt med puljer - men hvor finder man de manglende hænder?

Pkt. 146 - Kan med de foreliggende oplysninger stærkt anbefales.

Pkt. 147 - Vi finder at rengøring hver 3. uge ikke er tilfredsstillende.

Pkt. 149 - Et godt initiativ, håber det giver flere personer der får lyst til at arbejde i plejesektoren i årene fremover.

Pkt 150 + 151 - Glædeligt, at der alle steder er tilfredsstillende orden i tingene.


Fraværende: Ingen.

91. Gennemgang af Plan & Kulturudvalgets dagsorden

Sagsfremstilling

Gennemgang af Plan & Kulturudvalgets dagsorden.Økonomi

 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

92. Gennemgang af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden

Sagsfremstilling


Gennemgang af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden.Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Pkt.
86 - Ældrerådet er bekymrede for de stigende priser, især for de mindrebemidlede.


Fraværende: Ingen.

93. Gennemgang af Socialudvalgets dagsorden

Sagsfremstilling


Gennemgang af Socialudvalgets dagsorden.


Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

94. Meddelelser

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om aktuelle puljer.


Økonomi

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Kaj Christensen takkede for gode år og det gode samarbejde som formand for Ældrerådet.


Fraværende: Ingen.