Ældrerådet - 27-11-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 27 november, 2020 - 11:00
Hent som fil:
80. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

81. Meddelelser ved formand og næstformand

Sagsfremstilling


Meddelelser ved formand og næstformand.Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Erik Nielsen orienterede om deltagelsen i videomøde med Trafiksikkerhedsrådet i Fakse Kommune.

Ved næste Ældrerådsmøde 8. januar 2021 deltager kommunikationsafdelingen for fotografering af Ældrerådet.

Dansk Skatteråd skal have ny formand.

Der er indgået aftale med en medarbejder fra Centerstaben, der bistår med Ældrerådsvalget.

Kaj Christensen orienterede om arbejdet i §17, stk 4 udvalget til analyse for kommunal sagsbehandling.


Fraværende: Ingen

82. Gennemgang af dagsordenen fra Senior & Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen fra Senior & Sundhedsudvalget.


Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Pkt. 125 meget tilfredsstillende.


Fraværende: Ingen.

83. Gennemgang af dagsordenen til Teknik & Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen til Teknik & Miljøudvalget. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning


Fraværende: Ingen.

84. Gennemgang af dagsordenen til Plan & Kulturudvalget

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen til Plan & Kulturudvalget.Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Pkt. 150 åbningsdagene i Borgerservice på lørdage kan blive en udfordring op til kommunalvalget.

Pkt. 152 den plan B som Ældrerådet tidligere har påpeget efter deres møde den 25. august er ikke medtaget i sagen.


Fraværende: Ingen.

85. Gennemgang af dagsordenen til Socialudvalget

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen til Socialudvalget. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.

86. Meddelelser

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.