Ældrerådet - 29-11-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 29 november, 2021 - 13:00
Hent som fil:
82. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af, at der foretages valg af to medlemmer og én stedfortræder til Regionsældrerådet .

83. Konstituering af Ældrerådet

Resume

Ældrerådet valgt ind ved valget den 16. november 2021 skal vælge formand og næstformand.Sagsfremstilling

Ældrerådet, som valgt ind ved Ældrerådsvalget afholdt den 16. november består af:

Gitte Blume

Kaj Christensen

Leif Børgesen

Marianne Jørgensen

Birthe Christensen

Susanne Holm

Anders Guldhammer

Merete Toylsbjerg

Erik Nielsen


Som suppleanter blev valgt:

Lone Holm Saraksen

Kirsten Vej Petersen

Bente Knudsen

Klaus Kej

Fritz Christensen


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet vælger formand og næstformand.

Beslutning

Valg af formand:

Forslået:

Kaj Christensen

Gitte Blume


Efter skriftlig afstemning blev Gitte Blume valgt.


Valg af næstformand:

Kaj Christensen blev valgt.


2 medlemmer samt stedfortræder til Regionsældrerådet:

Erik Nielsen blev valgt

Anders Guldhammer blev valgt


Merete Toylsbjerg blev valgt som stedfortræder.

84. Beslutning om dato for afholdelse af det første møde i Ældrerådet

Resume

Ældrerådet skal beslutte hvornår det første Ældrerådsmøde i 2022 skal afholdes. 

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal beslutte, hvornår det første møde i den nye valgperiode begyndende fra 1. januar 2022 skal afholdes.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Uden administrativ indstilling.

Beslutning

Første møde holdes d. 7/1 2022 kl. 10.00. Den første time uden forvaltningens deltages.


Fraværende: Ingen

85. Meddelelser

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Ingen meddelelser.


Fraværende: Ingen