Børn & Læringsudvalget - 21-10-2019

Referat
Dato:
Mandag, 21 oktober, 2019 - 17:30
Hent som fil:
94. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet

95. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2020

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.


Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.


Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.


Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.


Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.


Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at taksterne på Børn & Læringsudvalgets område for 2020 godkendes.

Beslutning


Anbefales idet det tllføjes kombinationstilbuddets timepris i bilag er til administration af tilbuddet.


Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.


96. Meddelelser

Sagsfremstilling

Steen Petersen (O) ønsker, at drøfte brug af computer og mobiltelefon i undervisningen.
 

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Drøftelse af brug af computer og mobiltelefon i undervisningen, udsættes til møde den 30. oktober 2019


Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet