Handicaprådet - 17-09-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 17 september, 2019 - 16:30
Hent som fil:
23. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formandskabet indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Møller deltog ikke i mødet.


24. Dialog med Socialpædagogisk Center

Sagsfremstilling

Handicaprådet gæster Socialpædagogisk Center/Tycho Brahes Vej, og det er også her, mødet skal afholdes.

Den første time af mødet vil centerleder Jess Grave vise rundt på stedet og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet går i dialog med centerleder Jess Grave om Socialpædagogisk Center og deres arbejde.

Beslutning

 Handicaprådet blev vist rundt på Tycho Brahes Vej og gik i dialog med centerleder Jess Grave.


Karsten Møller deltog ikke i mødet.

25. Dialog med planafdelingen om Stationspladsen i Haslev

Sagsfremstilling

Sonja Bjergskov Larsen fra kommunens planafdeling kommer kl. 17.30 for at fortælle om planerne ved den nye stationsplads i Haslev og hvordan denne skal sikres at være handicaptilgængelig.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet drøfter den nye stationsplads i Haslev med Sonja Bjergskov Larsen.

Beslutning

Handicaprådet fik præsenteret projektet om den nye stationsplads i Haslev og drøftede det med planlægger Sonja Bjergskov Larsen.

Handicaprådet får tilsendt Sonjas mailadresse og kan sende yderligere input til hende.


Karsten Møller deltog ikke i mødet.


26. Uddeling af Handicapprisen

Sagsfremstilling

Indstillingsperioden til Handicapprisen sluttede den 1. september.

Der er indkommet 15 indstillinger til Handicapprisen, fordelt på 6 kandidater. Indstillingerne præsenteres i et lukket punkt, hvorefter Handicaprådet udpeger, hvem der skal modtage de 5000 kr..


Vinderen vil blive offentliggjort, mens de andre kandidater kun fremgår af det lukkede punkt.


Handicapprisen uddeles til Haslev Kulturnat den 27. september 2019 kl. 17.00 foran biblioteket i Haslev.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet udepeger en vinder af Handicapprisen 2019.

Beslutning

Blandt flere meget gode og relevante kandidater udpeger Handicaprådet Haslev Bio som vinder af Handicapprisen 2019, da Haslev Bios nye forpagtere selv har taget initiativ til gode betingelser for handicappede kunder, for eksempel ved at tilbyde gratis adgang til ledsagere og føre en positiv kampagne for forståelsen for personer med handicap. Handicaprådet værdsætter meget, at en erhvervsdrivende løfter dét samfundsansvar og håber, at prisen er med til at udbrede dette.


Karsten Møller deltog ikke i mødet.

27. (Lukket)
28. Høring vedr. tema i værdighedspolitikken om ensomhed

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje takker for rådenes inputs og kommentarer til det nye tema om ensomhed i værdighedspolitikken.


I vedhæftede høringsudkast er de forskellige inputs til forslag til tre overordnede målsætninger samlet.


Der er ligeledes vedhæftet værdighedspolitikken med de nuværende seks temaer, hvor ”Ensomhed” vil blive indsat som det syvende tema efter

høringsperiodens udløb. Derudover er der blevet udarbejdet tre forslag til indsatser for de 700.000 kr., som Center for Sundhed & Pleje skønner, at Faxe Kommune tildeles.


Høringsperioden for råd og nævn er den 18. september 2019. Herefter indarbejdes høringssvarerne og materialet sendes til godkendelse i Senior &Sundhedsudvalget i september og derefter i Byrådet i oktober.


Materialet er sendt til høring i Socialudvalget, Ældreråd, Handicapråd, Frivilligråd, Udsatteråd og Bruger-pårørenderåd.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til forslagene til indsatser mod ensomhed i forbindelse med værdighedspolitikken.

Beslutning

Handicaprådet vælger at afgive et høringssvar:


Handicaprådet er grundlægge enig i indsatserne, men kunne dog ønske, at der i indsatsen ”ansættelse af fællesskabsambassadør” er indeholdt borgerrettede aktiviteter for en del af beløbet.


Karsten Møller deltog ikke i mødet.


29. Planlægning af julefrokosten

Sagsfremstilling

Hvert år holder Handicaprådet en julefrokost i forbindelse med årets sidste møde. De sidste år har julefrokosten været afholdt på Faxe Vandrerhjem.


Der indhentes tilbud til julefrokosten forskellige steder i kommunen, disse vil blive præsenteret til mødet.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet beslutter, hvor  julefrokosten skal afholdes.

Beslutning

Handicaprådet ønsker at holde julefrokosten på Faxe Vandrerhjem.


Karsten Møller deltog ikke i mødet.


30. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 2. december 2019 kl. 16.30 til kl. 20.00, hvor der også holdes Handicaprådets julefrokost.

Beslutning

Næste møde afholdes på Faxe Vandrerhjem.

31. Meddelelser

Beslutning

Der kritiseres, at trafiksikkerhedsrådet ikke har holdt møde i den indeværende periode.


Karsten Møller deltog ikke i mødet.