Økonomiudvalget - 07-06-2021

Referat
Dato:
Mandag, 7 juni, 2021 - 08:00
Hent som fil:
120. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

121. Orientering om økonomien på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

De igangværende analyser om årsagerne til den markante budgetoverskridelse i 2021 på beskæftigelsesområdet peger på en mangelfuld budgetlægning på området for 2021. Budgetlægningen for 2021 har således ikke medtaget de fra juni måned 2020 tilgængelige oplysninger omkring forventninger til Faxe Kommunes udgiftsbehov for beskæftigelsesområdet i 2021.

Ved ikke at medtage disse tilgængelige budgetforventninger i budgetlægningen for 2021 blev der på Byrådets budgetdag den 6. august 2020 og i det efterfølgende forslag til 1. behandling af kommunens budgetforslag for 2021-2024 fremlagt et misvisende billede af kommunens samlede økonomiske situation, herunder størrelsen på kommunens likviditet. Det endeligt vedtagne budget for Faxe Kommune byggede derfor ikke på de tilgængelige oplysninger om budgetforventninger på beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget:

  1. Tager den foreløbige orientering om den markante budgetoverskridelse i budget 2021 og overslagsår på beskæftigelsesområdet til efterretning.
  2. Godkender at der på førstkommende Økonomiudvalgsmøde fremlægges analyser for økonomien på beskæftigelsesområdet jf. Byrådets beslutning herom på mødet d. 27. maj 2021.
  3. Godkender at der på de kommende Økonomiudvalgsmøder fremlægges sager vedr. organisering og tilrettelæggelsen af økonomistyringen i Faxe Kommune.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

122. Personalesag (Lukket)
123. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 7. juni 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 7. juni 2021.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referat af mødet foreligger i firstagenda.

Beslutning

Fraværende: Ingen.