Økonomiudvalget - 20-06-2019

Referat
Dato:
Torsdag, 20 juni, 2019 - 18:00
Hent som fil:
147. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

148. Meddelelser

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ny proces for budget 2020-2023. Der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 5. august 2019 kl. 13.00.


 • Juni/juli 2019 - borgmester og kommunaldirektør drøfter/udarbejder oplæg til budget 2020-2023 til økonomiudvalget – når der er kendskab til indhold fra regeringsaftale.
 • 24. juni – 26. juni 2019 - drøftelse af budgetforslag i fagudvalg.
 • Torsdag den 27. juni 2019, kl. 14–16 - spørgsmål til budgetforslagene kan stilles til administrationen (chefforum/direktion).
 • Mandag den 5. august 2019, kl. 13 – afholdelse af ekstraordinært økonomiudvalgsmøde – budgetoplæg borgmester og kommunaldirektør.
 • Torsdag den 8. august 2019 - budgettemadag for byrådet.
 • Fredag den 9. august 2019 - udsendelse af dagsorden til økonomiudvalget .
 • Onsdag den 14. august 2019 - første behandling af budget 2020–2023 i økonomiudvalget.
 • Torsdag den 22. august 2019 - første behandling af budget 2020–2023 i byrådet.
 • Torsdag den 29. august 2019 – borgermøde om budget 2020–2023.
 • Mandag den 2. september 2019 – 1. forhandlingsdag mellem gruppeformændene.
 • Mandag den 9. september 2019 – 2. forhandlingsdag mellem gruppeformændene.
 • Mandag den 16. september 2019 – 3. forhandlingsdag mellem gruppeformændene.
 • Onsdag den 2. oktober 2019 - anden behandling af budget 2020–2023 i økonomiudvalget .
 • Torsdag den 10. oktober 2019 - anden behandling af budget 2020–2023 i byrådet.
149. Personalesag (Lukket)
150. Personalesag (Lukket)
151. Meddelelser (Lukket)