Senior & Sundhedsudvalget - 23-11-2020

Referat
Dato:
Mandag, 23 november, 2020 - 18:00
Hent som fil:
113. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


114. Status på samarbejdet med Lev-Vel

Resume

Udvalget har ønsket et ekstraordinært møde vedrørende samarbejdet med Lev-Vel.

Sagsfremstilling


Centerchefen giver på mødet en mundtlig redegørelse om den aktuelle status for samarbejdet med Lev-Vel, på baggrund af en borgerklage sendt til udvalget. Der gives samtidig en nærmere orientering om det formelle grundlag for samarbejdet med Lev-Vel.

Kontrakten er vedlagt som bilag.Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

115. Meddelelser

ØkonomiSagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen


116. Meddelelser - lukket

ØkonomiSagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen.

117. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat fra 23. november 2020

Sagsfremstilling


Digitalt underskriftsark af Senior & Sundhedsudvalgets møde 23. november 2020.


Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i First Agenda.Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen.