Seniorrådet - 12-08-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 12 august, 2022 - 09:30
Hent som fil:
67. Godkendelse af dagsordenen

Resume

Seniorrådet skal godkende dagsordenen.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal godkende dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.

68. Orientering om ny organisering i Hjemmeplejen

Resume


Projektleder Lise Sjøbeck orienterer om organisationsændringen i Hjemmeplejen i Faxe kommune.


Sagsfremstilling

Seniorrådets formand har inviteret projektleder Lis Sjøbeck til at orientere om organisationsændringen i Hjemmeplejen for Seniorrådet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Lise Sjøbeck gennemgik det nye hjemmeplejeprojekt.

69. Udpegning af repræsentant til regionens ældreråd

Resume

 Seniorrådet skal udpege ny repræsentant til regionens ældreråd.

Sagsfremstilling

Da Anders Guldhammer er udtrådt af Seniorrådet i Faxe Kommune, skal Seniorrådet udpege ny repræsentant til at indtræde i regionens ældreråd.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet besluttede, at Merete Toylsbjerg indtræder som ordinært medlem i regionens ældreråd.

Som suppleant blev Kaj Christensen valgt.

70. Forberedelse af besøg af Social- og Ældreminister 15. august 2022

Resume

 Seniorrådet skal forberede dialogen med Social- og Ældreministeren den 15. august 2022.

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeren kommer på besøg i Faxe Kommune den 15. august 2022, og har
ønsket at mødes med Seniorrådet, for en generel snak om arbejdet i Seniorrådet.


Seniorrådet skal forberede dialogen med Social- og Ældreministeren den 15. august 2022.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Emner der tages med til mødet med Social- og Ældreministeren:

Digitaliseringsudfordringer, arbejdsopgaven som medlem af Seniorrådet og forberedelsen forud for de politiske udvalgsmøder, ønske om beslutning om, at valg til Seniorråd skal følges med kommunalvalgene, som fremmødevalg.


71. Meddelelser fra formand og næstformand

Resume

Meddelelser ved formand og næstformand.Sagsfremstilling

Meddelelser ved formand og næstformand.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Gitte orienterede om:

Møde med leder af hjemmeplejen og projektlederen om hjemmeplejeprojektet.

Journalist fra The Economist skriver om plejen og plejehjemmene og har været på besøg i Faxe Kommune.

Gitte deltager i seminar for erfaringsudveksling i Stockholm 4. -5. oktober, Nordisk Råd afholder det og Gitte er udpeget af Danske Ældreråd.


72. Drøftelse af Socialudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

73. Drøftelse af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Senirorådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 126 Seniorrådet anbefaler at affaldsøerne bibeholdes i lokalområderne. Samtidig anbefales, at der udarbejdes en pixi pjece, der beskriver den nye affaldssortering.

Pkt. 128 Seniorrådet tilslutter sig med begejstring.


74. Drøftelse af Plan & Kulturudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 96 Seniorrådet finder, at der er lavet et godt stykke arbejde fra administrationen.


75. Drøftelse af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomikse konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 83 Seniorrådet er bekymret over, at tallet er så lavt for dokumentationen og forventer det bliver forbedret.

Pkt. 84 Seniorrådet synes det er dejligt at se, at de ligger over gennemsnittet på alle parametre.

Pkt. 85 Seniorrådet synes det er dejligt at se, at de ligger over gennemsnittet på næsten alle parametre, undtagen dokumentation.

Pkt. 91 Seniorrådet er tilfredse med procesplanen for Værdighedspolitikken.


76. Drøftelse af Børn & Læringsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Børn & Læringsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Seniorrådets skal drøfte Børn & Læringsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

77. Drøftelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

78. Meddelelser

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen.

79. Godkendelse af referat

Resume

Seniorrådet skal godkende referatet af mødet 12. august 2022.Sagsfremstilling


Seniorrådet skal godkende referatet af mødet 12. august 2022.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.