Seniorrådet - 22-09-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 22 september, 2023 - 09:30
Hent som fil:
80. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.

81. Orientering om proces for lokalplaner og planskrivelser

Resume

Der gives en orientering om processen i forhold til lokalplaner, planskrivelser mm. ved en medarbejder fra Center for Plan & Miljø.


Sagsfremstilling

På formand Gitte Blumes foranledning gives der en orientering om processen i forhold til lokalplaner, planskrivelser mm. ved en medarbejder fra Center for Plan & Miljø.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Sonja Bjergskov Larsen, byplanlægger fra Plan & Miljøafdelingen orienterede om processen for lokalplaner.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.


82. Meddelelser ved formand og næstformand

Resume

Meddelelser ved formand og næstformand.


Sagsfremstilling

Meddelelser ved formand og næstformand.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Gitte Blume har introduceret rådet for kurser i Dansk Ældreråd.

Birthe, Marianne og Gitte deltager i borgerpanelet den 27. september 2023.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.


83. Høring af Kommuneplan 22 - Ændring af parkeringsnorm

Resume

Høring af
Kommuneplantillæg nr. 22 Ændring af parkeringsnorm for rammeområde H-B34


Sagsfremstilling

Seniorrådet kan afgive høringssvar til
Kommuneplantillæg nr. 22 Ændring af parkeringsnorm for rammeområde H-B34

Forslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden 30. august fremt til 1. oktober 2023.Høringsmaterialet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet sender høringssvar efterfølgende.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.84. Høringer vedrørende boligområde ved Søndermarksgård

Resume

Høringer vedrørende boligområde ved Søndermarksgård.
Boliger ved Søndermarksgård Kommuneplantillæg nr. 6.1  samt Boligområde ved Søndermarksgård - 500-95-1

Sagsfremstilling

Seniorrådet kan afgive høringssvar til "Kommuneplantillæg nr. 6.1" samt "Boligområde ved Søndermarksgård - 500-95-1".

For begge høringer gælder, at høringsperioden er fra 13. september frem til den 8. november 2023.


Høringsmaterialet fra begge høringssager er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet fremsender efterfølgende høringssvar, hvis der er behov for det.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.85. Hvad sker der i Faxe Kommune

Resume

Seniorrådet skal drøfte de aktuelle aktiviteter i Faxe Kommune med henblik på en drøftelse af i hvilket omfang Seniorrådet skal deltage.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte de aktuelle aktiviteter i Faxe Kommune med henblik på en drøftelse af i hvilket omfang Seniorrådet skal deltage.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Kulturuge i Haslev samt foredrag med Lisbet Dahl på FN's internationale ældredag.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.86. Drøftelse af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 93 - Seniorrådet anerkender, den kreativitet og indsats, der har været på plejehjemmene i forhold til at ændre på indretningen.

Pkt. 94 - Seniorrådet bakker op om procesplan og godkendelse af vedtægter for plejehjemsråd.

Pkt. 95 - Seniorrådet bakker op om forslaget.

Pkt. 96 - Seniorrådet hæfter sig ved den lave svarprocent i forhold til spørgeskemaundersøgelsen, og ved implementeringen af teams oplever Seniorrådet et øget antal personaler hos borgerne. Kan det skyldes det høje sygefravær? Seniorrådet bemærker, at medarbejderne ikke oplever en mere synlig ledelse. Hvad kan der gøres?

Pkt. 100 - Seniorrådet påpeger, at de ønsker inddragelse på lige fod med PIO vedr. det politiske stormøde 1. november i Ringsted.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.87. Drøftelse af Socialudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 103 - Seniorrådet bakker op om indstillingen.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.


88. Drøftelse af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.89. Drøftelse af Plan & Kulturvalgets dagsorden

Resume


Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling


Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 110 - Seniorrådet bakker op om lokalplanen.

Pkt. 111 - Seniorrådet beder endnu engang om, at udvalget og Byrådet vurderer, hvor mange hektar i Faxe Kommune, der skal dækkes med solceller.

Pkt. 112 - Seniorrådet bakker op om planen, da den sikrer synlighed af de mange gode tilbud, der udbydes. Seniorrådet påpeger desuden, at det lokale perspektiv også er af stor betydning.

Pkt. 113 - Seniorrådet bifalder biblioteks- og borgerservices tilbud om hjemmebesøg, for mindre mobile borgere i forhold til digitalisering mm.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.90. Drøftelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden

Resume


Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

 Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 78 - Seniorrådet opfatter dette tiltag som et nødvendigt og godt projekt.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.91. Meddelelser

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.92. Godkendelse af referatet

Resume

Seniorrådet skal godkende referatet.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal godkende referatet.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Merete Toylsbjerg og Erik Nielsen.