Seniorrådet - 23-09-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 23 september, 2022 - 09:30
Hent som fil:
81. Godkendelse af dagsordenen

Resume

Seniorrådet skal godkende dagsordenen.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal godkende dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.

82. Orientering om sundhedsberedskabet

Resume

Seniorrådet har bedt om en orientering om sundhedsberedskabet i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Seniorrådet har bedt om en orientering om sundhedsberedskabet i Faxe Kommune.

Konsulent Lissie L Andrè deltager på mødet og orienterer om sundhedsberedskabet i plejesektoren.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Konsulent Lissie L André orienterede om sundhedsberedskabsplanen.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


83. Meddelelser ved formand og næstformand

Resume

Meddelelser ved formand og næstformand.Sagsfremstilling

Meddelelser ved formand og næstformand.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Gitte og Kaj deltog i Dansk Ældreråds møde om budget.

Gitte deltog i borgermøde for +75-årige den 21. september 2022.

Gitte deltager ved møde med Sct. Georgsgilderne for at fortælle om Seniorrådet.

Merete og Erik orienterede om møde i regionens ældreråd.

Gitte og Kaj har afholdt evalueringsmøde med udvalgsformændene.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.

84. Godkendelse af høringssvar vedrørende Værdighedspolitikken

Resume

Seniorrådet har mulighed for at afgive høringssvar til
den kommende Værdighedspolitik.


Sagsfremstilling

i forlængelse af dialogmøde med Senior & Sundhedsudvalget om revidering af værdighedspolitikken, den 9. juni 2022, har Seniorrådet mulighed for at afgive høringssvar til den reviderede udgave: Et værdigt seniorliv – værdighedspolitik 2023-2026


Den reviderede værdighedspolitik er i høring frem til den 10. oktober 2022.


Høringssvar sendes til Anne Marie K. Skovsgaard på mail amkrs@faxekommune.dk


Høringsbrev (bilag 1) samt værdighedspolitikken (bilag 2) er vedlagt som bilag.

Forslag til høringssvar (bilag 3) er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Forslaget til høringssvaret blev godkendt.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


85. Afholdelse af udviklingsseminar for Seniorrådet

Resume

Seniorrådet skal drøfte afholdelse af udviklingsseminar for Seniorrådet.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte afholdelse af udviklingsseminar for Seniorrådet.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet besluttede at afholde mødet i forlængelse af rådsmødet 4. november 2022 fra kl. 11.00 - 14.00.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


86. Drøftelse af FNs Ældredag 1. oktober 2022

Resume


Seniorrådet skal drøfte FNs Ældredag den 1. oktober 2022.Sagsfremstilling


Seniorrådet skal drøfte FNs Ældredag den 1. oktober 2022.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

De der kan møde kl. 12.30 kan hjælpe med at løse praktiske opgaver forud for mødet.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


87. Drøftelse af Socialudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 91 - Seniorrådet ønsker fokus på personalenormering og kvalifikationer hos personalet.

Pkt. 99 - Tilsynet på Faxe Vandrehjem - meget flot rapport og stor ros til ledere, personale og medarbejdere.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


88. Drøftelse af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 164 - Stigningen på 804 kr. er en stor stigning og en belastning.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


89. Drøftelse af Plan & Kulturudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen kommentarer.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


90. Drøftelse af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 106 og 107 - Seniorrådet bemærker, at der fortsat er udfordringer med dokumentationen.

Pkt. 111 - Seniorrådet udtrykker bekymring over udviklingen med den manglende lægedækning.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


91. Drøftelse af Børn & Læringsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Børn & Læringsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Børn & Læringsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen kommentarer.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


92. Drøftelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 86 - Seniorrådet anbefaler, at model 3 anvendes.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


93. Meddelelser

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.


94. Godkendelse af referatet

Resume


Seniorrådet skal godkende referatet fra mødet 23. september 2022.Sagsfremstilling


Seniorrådet skal godkende referatet fra mødet 23. september 2022.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.


Leif Børgesen deltog ikke i mødet.