Erhvervsbygninger i landzone

Landbrug og skovbrug, Etablering og udvidelse af erhverv, Arealkrævende erhverv

Der er stor forskel på, om det erhverv, du ønsker at etablere eller udvide, er landbrugsrelateret. Udgangspunktet er, at byggeri, der er nødvendig for driften af en landbrugs- eller skovbrugsejendom, ikke kræver landzonetilladelse. Du skal dog være opmærksom på at dit byggeri kan kræve andre tilladelser. Du kan finde mere information om dette under "læs også."

Hvis du derimod driver et erhverv, eller har ønske om at drive et erhverv der IKKE er landbrugsrelateret  fra en ejendom, som ligger i det åbne land, er der et par forhold, du skal være opmærksom på. Disse kan du læse mere om herunder.

Etablering af erhverv

Du har mulighed for at etablere erhverv i overflødige driftsbygninger uden landzonetilladelse. Indretningen skal dog på forhånd meldes til kommunen. Det er både muligt at indrette mindre produktionsvirksomheder, butikker og lignende. Butikker kan dog højest være 250 m2 store. Det er en generel betingelse at man udelukkende har mulighed for indrette erhvervet inde i bygningen. Man må i tilknytning hertil have et mindre oplag. Arealkrævende erhverv såsom entreprænørvirksomheder, henvises derfor til kommunens erhvervsområder.

Der er meget begrænsede muligheder for at etablere erhverv i nye bygninger opført til formålet. 

Udvidelse af erhverv

Hvis dit erhverv er lovligt etableret, kan du have ret til at udvide bygningsmassen. Om du har en sådan ret, afhænger af om den bygning du har indrettet dig i, i sin tid er opført som en landbrugsbygning. Hvis du er i tvivl er du velkommen til at kontakte kommunen.

Hvis der er tale om en tidligere landbrugsbygning, kan du uden landzonetilladelse udvide med op til 500 m2. Det er dog en betingelse at den nye bygning opføres som en tilbygning til den eksisterende. Det er derfor umiddelbart ikke muligt at udvide bygningsmassen med en selvstændig bygning.

Hvis dit erhverv derimod er indrettet i en bygning, der aldrig har været en landbrugsbygning, kan du ikke forvente at få tilladelse til at udvide erhvervet yderligere. Her skal kommunen derimod henvise dig til et egnet erhvervsområde.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 16.09.2019 - 14:50