EAN numre for Center for HR, Økonomi & IT

Økonomi og indkøb

Konsulentydelser
Personaleudgifter vedr. området (kurser m.v.)
IT-indkøb bestilt af området
Revision


 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev

5798007698348

Forsikring

Præmieudgifter
Skadesudgifter
Forsikringsmægler


 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699260

HR

Arbejdsmiljø (uddannelse m.v.)
Aktiv omsorg (psykologbistand m.v.)
Stillingsannoncer
Motionsaktiviteter for ansatte
Central uddannelse for ansatte (kommunom - elever m.v.)


 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698379

IT

IT-systemer, servere, datalinier
IT-hardware indkøbt af området


 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698362
Opdateringsdato: 19.03.2019 - 13:13