EAN numre for Center for HR, Økonomi & IT

Økonomi og indkøb

 • Konsulentydelser
 • Personaleudgifter vedr. området (kurser m.v.)
 • IT-indkøb bestilt af området
 • Revision

Frederiksgade 9, 4690 Haslev

5798007698348

Forsikring

 • Præmieudgifter
 • Skadesudgifter
 • Forsikringsmægler
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699260

HR

 • Arbejdsmiljø (uddannelse m.v.)
 • Aktiv omsorg (psykologbistand m.v.)
 • Stillingsannoncer
 • Motionsaktiviteter for ansatte
 • Central uddannelse for ansatte (kommunom - elever m.v.)
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698379

IT

 • IT-systemer, servere, datalinier
 • IT-hardware indkøbt af området
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698362
Opdateringsdato: 21.12.2020 - 10:40