EAN numre for Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet

  • Konsulentydelser
  • Personaleudgifter (kurser mv. vedr. området)
  • IT-indkøb bestilt af området
Frederiksgade 9, 4690 Haslev

5798007698386

 

Opdateringsdato: 21.12.2020 - 09:45