bilag_til_styrelsesvedtaegt_for_faxe_kommunes_skolevaesen_-_oktober_2019.pdf