Førskoleforløb 2020/2021

Her kan du læse om relevant information i forbindelse med kommunens førskoleforløb for skoleåret 2020/2021.

De børn som skal starte i en af kommunens folkeskoler til sommer 2020, vil overgå fra børnehave til SFO mandag den 4. maj 2020.

I vil modtage tilbud om overflytning til SFO primo marts 2020. Jeres barn bliver automatisk udmeldt af daginstitutionen ved accept af SFO tilbud.

Daginstitution og skole vil informere jer nærmere om, hvordan der bliver lavet en god overgang fra daginstitution til SFO/skole.

Børn der efter aftale starter i SFO på et senere tidspunkt, kan blive i deres dagtilbud frem til aftalt SFO start.

Ligeledes vil børn fra privat institutionen Humlebo have mulighed for, at starte i SFO allerede fredag den 1. maj 2020.

Byrådet har den 31. oktober 2019 i forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2020 vedtaget, at styrke førskoleforløbet ved, at fremrykke overgangen til SFO for førskolebørnene, så de starter i SFO i maj måned.