05 Veje og trafik

05 Veje og trafik

Hovedgruppe 05 omfatter bl.a. sager, der administreres/behandles i henhold til følgende lovgivning:

 • BEK af færdselslov (Færdselsloven)
 • LBK om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven)
 • LBK om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
 • BEK om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje
 • LBK om private fællesveje (Privatvejsloven)
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • LBK om tv-overvågning (TV-overvågningsloven)
 • BEK om vej- og stiregister
 • Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)
 • BEK om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej
 • BEK om anvendelse af vejafmærkning
 • BEK om kommunal parkeringskontrol
 • BEK om parkeringsskiver (Parkeringsskivebekendtgørelsen)
 • BEK om særtransport (Særtransportbekendtgørelsen)
 • BEK om vejafmærkning
 • Jernbaneloven
 • Cirkulære om lov om offentlige veje
 • BEK om vejnavne og adresser
 • Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje