85 Kommunens administrative systemer

Hovedgruppe 85 omfatter bl.a. sager, der administreres/behandles i henhold til følgende lovgivning:

 • BEK af arkivloven (Arkivloven)
 • Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)
 • LBK om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
 • Lov om offentlige betalinger m.v.
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
 • BEK om arkiveringsversioner
 • BEK om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne
 • BEK om elektronisk afregning med offentlige myndigheder
 • Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
 • BEK om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed (Arkivbekendtgørelsen)
 • BEK om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning
 • Ombudsmandens Beretning: Utilstrækkelige søgemuligheder i journalsystem
 • BEK om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
 • BEK om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet
 • Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • BEK om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver
 • Cookiebekendtgørelsen
 • Forældelsesloven
 • Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder