85.10 Behandling af personoplysninger

  • Gruppen er til sager om behandling af personoplysninger, bl.a. efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Henvisning til andre relevante grupper:

  • Sager som registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, se gruppe 23.25