85.10.09 Dataansvarlig, kommunen som

85.10.09 Dataansvarlig, kommunen som

Emnet dækker bl.a. sager om:

  • Behandlingssikkerhed efter databeskyttelsesforordningen artikel 28.
  • Instruks om behandling af oplysninger fra den dataansvarlige.
  • Databehandleraftaler med databehandler.
  • Instrukser tilføjes facet A26 og aftaler facet P27.
  • Revisorerklæring/revisionserklæring ifm. databehandlere tilføjes facet K01
  • Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger.
  • Databeskyttelsespolitikker.
  • Fælles dataansvar.

Henvisning til andre relevante emner:

  • Efter feb. 2019 er der oprettet selvstændigt emne til kommunen som databehandler, se emnenr. 85.10.08.