Udbud af forpagtninger af landbrugsjord

Faxe Kommune udbyder 10 arealer til bortforpagtning for 2021 - 2026. Et enkelt område dog kun for en et-årig periode. Bemærk at der som noget nyt for nogle områder stilles krav om etablering af bio-diversitetsbræmmer ud mod offentlig vej. Disse bræmmer vil fremgå af kortbilag og forpagtningsaftalen for området. Frist for afgivelse af tilbud er 20. august 2021 kl. 12.00

Tilbud skal fremsendes til Faxe Kommune, Direktionssekretariatet, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på mail kommunen@faxekommune.dk senest fredag den 20. august kl. 12.00

Matr.nr. 9-l Åstrup by, Kongsted

Udbudsmateriale: 

Forpagtningsaftale 
Kortbilag
Tilbudsseddel
indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

Bemærk dette areal udbydes kun for perioden 1/10-2021 - 30/9-2022

Matr.nr. 100-z og del af matr.nr. 102-d Faxe by, Faxe

Udbudsmateriale:

Forpagtningsaftale
Kortbilag
Tilbudsseddel
Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo 

Opdateringsdato: 08.07.2021 - 13:05