Byrådet 2018-21

Byrådet består af 25 folkevalgte politikere fra i alt otte forskellige partier/lister.

 

Borgmester Ole Vive

Borgmester Ole Vive (V)
Fredensvej 11
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: ovive@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1383

 

Medlem af:

Økonomiudvalget (formand)
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
KLs delegeretmøde
KKR Sjælland
Praktikpladsforum for pædagoguddannelse i KKR-regi
SOSU-dimensioneringsudvalg i KKR-regi
KLs repræsentantskab
Trafikselskabet Movia
Politiets Kredsråd
Østsjællands Museum
Fælles Beredskabskommission - MSBR
Midtsjællands Gymnasium
Visit Sydsjælland-Møn
Femern Bælt Komiteen, komitemedlem
ATP Repræsentantskab
Sjællandske Tværforbindelse, styregruppemedlem


Michael RosendahlMichael Rosendahl (V)
Troelstrupvej 3
4690 Haslev
E-mail: mrose@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4310

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Socialudvalget
Rus-koordinationsgruppen
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Ole Vive
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Ole Vive
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Ole Vive
Videncenter for Specialpædagogik (VISP) - suppleant for Nellie Bradsted


Dorthe Egede Borg

Dorthe Egede Borg (V)
Jenstrup Huse 16
Dalby
4690 Haslev
E-mail: dborg@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4548

 

Medlem af:

Senior & Sundhedsudvalget (formand)
Børn & Læringsudvalget


Nellie BradstedNellie Bradsted (V)
Hermelinvej 10
4690 Haslev
E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 2463 9013

 

Medlem af:

Socialudvalget (formand)
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Plan & Kulturudvalget
Faxe Musikskole
Videncenter for Specialpædagogik (VISP)
Synscentralen - stedfortræder for Henrik Rützou Aakast


Dorthe AdelsbechDorthe Adelsbech (V)
Ildervej 8
4690 Haslev
E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4533

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Handicaprådet
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Ole Vive
RUS-koordinationsgruppen (formand)
§ 17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling (formand)


Erik RasmussenErik Rasmussen (V)
Grunderupvej 27
4683 Rønnede
E-mail: erras@faxekommune.dk
Telefon: 2166 3515

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
Faxe-Hallerne
I/S Affaldplus - suppleant for Henrik Rützou Aakast


Henrik Rützou AakastHenrik Rützou Aakast (V)
Terslev Bygade 38B
4682 Tureby
E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon: 5361 0362

 

Medlem af: 

Teknik & Miljøudvalget
Socialudvalget
Folkeoplysningsudvalget
LAG Sydsjælland
Fælles Beredskabsskommission – MSBR
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Valgbestyrelse – Kommunalvalget – stedfortræder for Mikkel Dam
Handicaprådet – stedfortræder for Dorthe Adelsbech
I/S Affaldplus
Synscentralen


Eli Jacobi Nielsen

Eli Jacobi Nielsen (O)
Prins Buris Vej 19
4653 Karise
E-mail: eniel@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1384

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Teknik & Miljøudvalget (formand)
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
KLs delegeretmøde
Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem
Faxe Forsyning Holding A/S
Hegnsynet
Handicaprådet – stedfortræder for Bente Abrahamsen
Trafikselskabet Movia – stedfortræder for Ole Vive


Lars Folmann

Lars Folmann (O)
Ulstrupvej 6
4682 Tureby
E-mail: folma@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4767

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Taksationskommission
Faxe Forsyning Holding A/S (formand)
Hegnssynet – suppleant for Eli Jacobi Nielsen


Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen (O)
Granvænget 2
4640 Faxe
E-mail: babra@faxekommune.dk
Telefon: 4142 7478

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (formand)
Senior & Sundhedsudvalget
Faxe Ældreboligselskab
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
Handicaprådet
Faxe Fjernvarmeselskab
Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Marianne Ørgaard
Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning
RUS-koordinationsgruppen


Steen Petersen

Steen Petersen (O)
Jernbanegade 23E
4690 Haslev
E-mail: stpe@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4735

 

Medlem af:

Socialudvalget
Børn & Læringsudvalget
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen


René Tuekær

René Tuekær (L)
Solvænget 16
4640 Faxe
E-mail: retu@faxekommune.dk
Telefon: 2030 4525

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Plan & Kulturudvalget (formand)
Grundlisteudvalget
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
KLs delegeretmøde
SEAS-NVE Repræsentantskabet
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Repræsentantskabet TV Øst


Marianne Ørgaard

Marianne Ørgaard (L)
Drosselvej 42
4653 Karise
E-mail: maoea@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4321

 

Medlem af/poster:

1. viceborgmester
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Børn & Ungeudvalget (formand)
S/I Æblehaven
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for René Tuekær
KLs delegeretmøde – stedfortræder for René Tuekær
KKR Sjælland - stedfortræder for Ole Vive
KL’s repræsentantskab – stedfortræder for Ole Vive
Politiets Kredsråd – stedfortræder for Ole Vive


Mikkel Dam

Mikkel Dam (I)
Hørvænget 8
4690 Haslev
E-mail: mikda@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4316

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget (formand)
Plan & Kulturudvalget
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd
Faxe Musikskole - suppleant for Nellie Bradsted
Repræsentantskabet TV Øst - suppleant for René Tuekær
§ 17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling


 

Michael Christensen (C)
Slettehusvej 6,
Nielstrup
4690 Haslev
E-mail: michc@faxekommune.dk
Telefon: 2218 8980

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget
§ 17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling


Henrik Friis

Henrik Friis (F)
Rønne Alle 9
4653 Karise
E-mail: friis@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4674

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
SSP-styregruppen
S/I Æblehaven
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
Faxe kommunale Ungdomsskole


Nadia Bruun Thurø

Nadia Bruun Thurø (Ø)
Ringstedvej 22
4690 Haslev
E-mail: nathu@faxekommune.dk
Telefon: 2089 2026

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Socialudvalget
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Udsatterådet


Knud Erik Hansen

Knud Erik Hansen (A)
Stenagervej 28
4640 Faxe
E-mail: keha@faxekommune.dk
Telefon: 3050 8614

 

Medlem af:

Økonomiudvalget (næstformand)
Børn & Læringsudvalget
KLs delegeretmøde
KLs Repræsentantskab
KL' Børne- & Uddannelsesudvalg
KKR Sjælland - KL-udvalgsmedlem
Østsjællands Museum
Fælles Beredskabsskommission – MSBR
Miljø- & Fødevareklagenævnet - stedfortræder
Alkohol & Samfund - næstformand
Faxe Forsyning Holding A/S


Christina Birkemose

Christina Birkemose (A)
P. C. Davidsens Vej 12
4690 Haslev
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1385

 

Medlem af/poster:

2. viceborgmester
Teknik & Miljøudvalget
Socialudvalget
Handicaprådet
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Camilla Meyer
I/S Affaldplus - stedfortræder for Finn Hansen
Videncenter for Specialpædagogik (VISP)


Anne Camilla Meyer

Anne Camilla Meyer (A)
Borupvej 66
4683 Rønnede
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 4046 4973

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
KLs delegeretmøde
Faxe Forsyning Holding A/S
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Praksisplanudvalget (PPU) i KKR-regi
Sundhedskoordinationsudvalget i KKR-regi
Rus-koordinationsgruppen
Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Per Thomsen


Finn Hansen

Finn Hansen (A)
Åbakkevej 6
Dalby
4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 3050 8613

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Haslev-Hallerne
I/S Affald Plus
Næstved Sprog- og integrationscenter
Business Faxe


Per Thomsen

Per Thomsen (A)
Hørvænget 56
4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 5120 9574

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Plan & Kulturudvalget
Børn & Ungeudvalget
VUC Storstrøm, udpeget
Folkeoplysningsudvalget
E.ON Varme Danmark ApS
Rus-koordinationsgruppen
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Laura Vestina Andréa
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
Hegnssynet – suppleant for Leif Jensen
Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven) – suppleant for Leif Jensen


Steen Andersen

Steen Andersen (A)
Høgevej 10
4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4813

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Grundlisteudvalget
Handicaprådet – stedfortræder for Christina Birkemose
E.ON Varme Danmark ApS – suppleant for Per Thomsen


Laura Vestina Andréa

Laura Vestina Andréa (A)
Skuderupvej 5
4640 Faxe
E-mail: landr@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4676

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Socialudvalget
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
SSP-styregruppen (formand)
Faxe kommunale Ungdomsskole - stedfortræder for Henrik Friis
Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) - stedfortræder for Christina Birkemose


Inger Andersen (A)
Kirkevænget 17
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: INAN@faxekommune.dk
Telefon: 24262245

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Plan & Kulturudvalget
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Knud Erik Hansen

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 14.10.2019 - 09:28