Byrådet 2018-21

Byrådet består af 25 folkevalgte politikere fra i alt otte forskellige partier/lister.

Du er altid velkommen til at kontakte politikerne i Faxe Kommune. Du skal blot være opmærksom på, at mails til politikerne ikke er egnet til fortrolige oplysninger. Ring i stedet, eller send et almindeligt brev. 
Din henvendelse til en politiker anses ikke for at være modtaget af Faxe Kommune.

 

Borgmester Ole Vive

Borgmester Ole Vive (V)
Fredensvej 11
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: ovive@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1383

 

Medlem af:

Økonomiudvalget (formand)
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
KLs delegeretmøde
KKR Sjælland
Praktikpladsforum for pædagoguddannelse i KKR-regi
SOSU-dimensioneringsudvalg i KKR-regi
KLs repræsentantskab
Trafikselskabet Movia
Politiets Kredsråd
Østsjællands Museum
Fælles Beredskabskommission - MSBR
Midtsjællands Gymnasium
Visit Sydsjælland-Møn
Femern Bælt Komiteen, komitemedlem
ATP Repræsentantskab
Sjællandske Tværforbindelse, styregruppemedlem


Michael RosendahlMichael Rosendahl (V)
Troelstrupvej 3
4690 Haslev
E-mail: mrose@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4310

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Socialudvalget
Rus-koordinationsgruppen
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Ole Vive
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Ole Vive
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Ole Vive
Videncenter for Specialpædagogik (VISP) - suppleant for Nellie Bradsted


 

Dorthe Egede Borg (V)  ORLOV TIL 1. AUGUST 2020
 

Stedfortræder er 
Jørgen Egede Johannessen (V)

Jørgen Egede Johannessen er også stedfortræder på posterne i:

Senior & Sundhedsudvalget (formand)
Børn & Læringsudvalget


Nellie BradstedNellie Bradsted (V)
Hermelinvej 10
4690 Haslev
E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 2463 9013

 

Medlem af:

Socialudvalget (formand)
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Plan & Kulturudvalget
Faxe Musikskole
Videncenter for Specialpædagogik (VISP)
Synscentralen - stedfortræder for Henrik Rützou Aakast


Dorthe AdelsbechDorthe Adelsbech (V)
Ildervej 8
4690 Haslev
E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4533

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Handicaprådet
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Ole Vive
RUS-koordinationsgruppen (formand)
§ 17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling (formand)


Erik RasmussenErik Rasmussen (V)
Grunderupvej 27
4683 Rønnede
E-mail: erras@faxekommune.dk
Telefon: 2166 3515

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
Faxe-Hallerne
I/S Affaldplus - suppleant for Henrik Rützou Aakast


Henrik Rützou AakastHenrik Rützou Aakast (V)
Terslev Bygade 38B
4682 Tureby
E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon: 5361 0362

 

Medlem af: 

Teknik & Miljøudvalget
Socialudvalget
Folkeoplysningsudvalget
LAG Sydsjælland
Fælles Beredskabsskommission – MSBR
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Valgbestyrelse – Kommunalvalget – stedfortræder for Mikkel Dam
Handicaprådet – stedfortræder for Dorthe Adelsbech
I/S Affaldplus
Synscentralen


Eli Jacobi Nielsen

Eli Jacobi Nielsen (O)
Prins Buris Vej 19
4653 Karise
E-mail: eniel@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1384

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Teknik & Miljøudvalget (formand)
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
KLs delegeretmøde
Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem
Faxe Forsyning Holding A/S
Hegnsynet
Handicaprådet – stedfortræder for Bente Abrahamsen
Trafikselskabet Movia – stedfortræder for Ole Vive


Lars Folmann

Lars Folmann (O)
Ulstrupvej 6
4682 Tureby
E-mail: folma@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4767

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Taksationskommission
Faxe Forsyning Holding A/S (formand)
Hegnssynet – suppleant for Eli Jacobi Nielsen


Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen (O)
Granvænget 2
4640 Faxe
E-mail: babra@faxekommune.dk
Telefon: 4142 7478

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (formand)
Senior & Sundhedsudvalget
Faxe Ældreboligselskab
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
Handicaprådet
Faxe Fjernvarmeselskab
Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Marianne Ørgaard
Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning
RUS-koordinationsgruppen


Steen Petersen

Steen Petersen (O)
Jernbanegade 23E
4690 Haslev
E-mail: stpe@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4735

 

Medlem af:

Socialudvalget
Børn & Læringsudvalget
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen


René Tuekær

René Tuekær (L)
Solvænget 16
4640 Faxe
E-mail: retu@faxekommune.dk
Telefon: 2030 4525

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Plan & Kulturudvalget (formand)
Grundlisteudvalget
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
KLs delegeretmøde
SEAS-NVE Repræsentantskabet
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Repræsentantskabet TV Øst


Marianne Ørgaard

Marianne Ørgaard (L)
Drosselvej 42
4653 Karise
E-mail: maoea@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4321

 

Medlem af/poster:

1. viceborgmester
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Børn & Ungeudvalget (formand)
S/I Æblehaven
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for René Tuekær
KLs delegeretmøde – stedfortræder for René Tuekær
KKR Sjælland - stedfortræder for Ole Vive
KL’s repræsentantskab – stedfortræder for Ole Vive
Politiets Kredsråd – stedfortræder for Ole Vive


Mikkel Dam

Mikkel Dam (I)
Hørvænget 8
4690 Haslev
E-mail: mikda@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4316

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget (formand)
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd
Faxe Musikskole - suppleant for Nellie Bradsted
Repræsentantskabet TV Øst - suppleant for René Tuekær
§ 17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling


 

Michael ChristensenMichael Christensen (C)
Slettehusvej 6,
Nielstrup
4690 Haslev
E-mail: michc@faxekommune.dk
Telefon: 2218 8980

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget
§ 17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling


Henrik Friis

Henrik Friis (F)
Rønne Alle 9
4653 Karise
E-mail: friis@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4674

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
SSP-styregruppen
S/I Æblehaven
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
Faxe kommunale Ungdomsskole


Nadia Bruun Thurø

Nadia Bruun Thurø (Ø)
Ringstedvej 22
4690 Haslev
E-mail: nathu@faxekommune.dk
Telefon: 2089 2026

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Socialudvalget
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Udsatterådet


Christina BirkemoseChristina Birkemose (A)
P. C. Davidsens Vej 12
4690 Haslev
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1385


 

Medlem af:

2. viceborgmester
Teknik & Miljøudvalget
Socialudvalget
Handicaprådet
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Camilla Meyer
I/S Affaldplus - stedfortræder for Finn Hansen
Videncenter for Specialpædagogik (VISP)

 


Knud Erik HansenKnud Erik Hansen (A)
Stenagervej 28
4640 Faxe
E-mail: keha@faxekommune.dk
Telefon: 3050 8614

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Børn & Læringsudvalget
KLs delegeretmøde
KLs Repræsentantskab
KL' Børne- & Uddannelsesudvalg
KKR Sjælland - KL-udvalgsmedlem
Østsjællands Museum
Fælles Beredskabsskommission – MSBR
Miljø- & Fødevareklagenævnet - stedfortræder
Alkohol & Samfund - næstformand
Faxe Forsyning Holding A/S


Anne Camilla Meyer

Anne Camilla Meyer (A)
Borupvej 66
4683 Rønnede
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 4046 4973

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
KLs delegeretmøde
Faxe Forsyning Holding A/S
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Praksisplanudvalget (PPU) i KKR-regi
Sundhedskoordinationsudvalget i KKR-regi
Rus-koordinationsgruppen
Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Per Thomsen


Finn Hansen

Finn Hansen (A)
Åbakkevej 6
Dalby
4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 3050 8613

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Haslev-Hallerne
I/S Affald Plus
Næstved Sprog- og integrationscenter
Business Faxe


Per Thomsen

Per Thomsen (A)
Hørvænget 56
4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 5120 9574

 

Medlem af:

Økonomiudvalget
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Børn & Ungeudvalget
VUC Storstrøm, udpeget
Folkeoplysningsudvalget
E.ON Varme Danmark ApS
Rus-koordinationsgruppen
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg - stedfortræder for Laura Vestina Andréa
Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
Hegnssynet – suppleant for Leif Jensen
Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven) – suppleant for Leif Jensen


Steen Andersen

Steen Andersen (A)
Høgevej 10
4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4813

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Grundlisteudvalget
Handicaprådet – stedfortræder for Christina Birkemose
E.ON Varme Danmark ApS – suppleant for Per Thomsen


Laura Vestina Andréa

Laura Vestina Andréa (A)
Skuderupvej 5
4640 Faxe
E-mail: landr@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4676

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Socialudvalget
Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelse - Europa-Parlamentsvalg
Valgbestyrelse – Kommunalvalg
SSP-styregruppen (formand)
Faxe kommunale Ungdomsskole - stedfortræder for Henrik Friis
Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) - stedfortræder for Christina Birkemose


Inger AndersenInger Andersen (A)
Kirkevænget 17
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: INAN@faxekommune.dk
Telefon: 24262245

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Plan & Kulturudvalget
KLs delegeretmøde – stedfortræder for Knud Erik Hansen

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 14.05.2020 - 15:06