Byrådets udpegninger til bestyrelser, kommissioner, råd og nævn mv.

Hvert 4. år udpeger byrådet et antal personer som medlemmer af bestyrelser, kommissioner, råd og nævn mv. Herunder findes oversigt

Advisory Board – Visit Sydsjælland Møn A/S

5 eksterne medlemmer

  Andel   René Tuekær (L)

Beboerklagenævnet

Helle Frejlev (formand) og suppleant Anne Svendsen

Repræsentant fra boligorganisationerne:

Michael Keis og suppelant Joan Rasmussen

Repræsentant fra lejerforeningerne:

Pia Larsen og suppleant Inge Ejsing

Social sagkyndig:

Marianne Ipsen og suppleant Heidi Høybye

Business Faxe

Ole Vive (V)

Finn Hansen (A)

Børn & Ungeudvalget

Marianne Ørgaard (L)

Per Thomsen (A)

Bygningsforbedringsudvalget

Plan & Kulturudvalget

Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

Bente Abrahamsen (O)

Erik Rasmussen (V)

Christina Birkemose (A)

Ekspropriationskommission, og Taksationskommission(ejendom)

Johannes Studstrup

Kristen Olesen

E.ON Varme Danmark ApS

Per Thomsen (A) – suppleant Steen Andersen (A)

Faxe Fjernvarmeselskab

Bente Abrahamsen (O)

Faxe Forsyning Holding A/S

Lars Folmann (formand) (O)

Eli Jacobi Nielsen (O)
Knud Erik Hansen
 (A)

Camilla Meyer (A)

Lars Christensen

Faxe-Hallerne

Erik Rasmussen (V)

Faxe Kommunale Ungdomsskole

Henrik Friis (F)

Faxe Musikskole

Nellie Bradsted (V)

Faxe Ældreboligselskab

Bente Abrahamsen (O)

Folkeoplysningsudvalget

Henrik Rützou Aakast (V)

Per Thomsen (A)

Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Eli Jacobi Nielsen (O)

Fredningsnævnet

Birger Holm Brøndberg

Suppleant Jeanette Dahl Henriksen

Frivilligt Samråd

René Tuekær (formand) (L)

Henrik Rützou Aakast (V)

Nadia Bruun Thurø (Ø)

Camilla Meyer (A)

Fælles Beredskabsskommission – MSBR

Ole Vive (V)

Henrik Rützou Aakast (V)

Knud Erik Hansen (A)

Grundlisteudvalget

Peter Kiær

René Tuekær (L)

Steen Andersen (A)

Lars Christensen

Jørgen Egede Johannessen

Handicaprådet

Dorthe Adelsbech (V) - suppleant Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O) - suppleant Eli Jacobi Nielsen (O)

Christina Birkemose (A) - suppleant Steen Andersen (A)

Haslev-Hallerne

Finn Hansen (A)

Hegnsynet

Torben Reiner Jensen (formand) - suppleant Jørgen Egede Johannessen

Eli Jacobi Nielsen (O) - suppleant Lars Folmann (O)

Leif Jensen - suppleant Per Thomsen (A)

Hjemmeværnets distriktsudvalg

Niels Sørensen

Huslejenævnet

Helle Frejlev (formand) og suppleant Anne Svendsen

Repræsentant fra udlejerforeningerne:

Claus Billesbøll og suppleant Anni Olsen

Repræsentant fra lejerforeningerne:

Jan Grabas og suppleant Eren Acili

Socialsagkyndig:

Marianne Ipsen og suppleant Heidi Høybye

I/S Affald Plus

Henrik Rützou Aakast (V)

Finn Hansen (A)

KL’s delegeretmøde

Ole Vive (V) - stedfortræder Dorthe Adelsbech (V)

Eli Jacobi Nielsen (O) - stedfortræder Steen Petersen (O)

René Tuekær (L) - stedfortræder Marianne Ørgaard (L)

Knud Erik Hansen (A) - stedfortræder Inger Andersen (A)

Camilla Meyer (A) - stedfortræder Christina Birkemose (A)

KL’s repræsentantskab

Ole Vive (V) – stedfortræder Marianne Ørgaard (L)

LAG Sydsjælland

Henrik Rützou Aakast (V)

MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta

Steen Petersen (O)

Midtsjællands Gymnasium

Ole Vive (V)

Politiets Kredsråd

Ole Vive (V) – stedfortræder Marianne Ørgaard (L)

S/I Æblehaven

Marianne Ørgaard (L)

Henrik Friis (F)

Skatteankenævn Sydsjælland

Klaus Kej – suppleant Jørgen Egede Johannessen

SSP-styregruppen

Laura Vestina Andréa (formand) (A)

Henrik Friis (F)

Morten Haupt-Hansen (næstformand)

Synscentralen

Henrik Rützou Aakast (V)

Taksations- og Overtaksationskommission (veje)

Søren Lindehøj Jensen og Lars Folmann (O)

Peter Kiær

TV Øst Repræsentantskabet

René Tuekær (L)

Trafikselskabet Movia

Ole Vive (V) – stedfortræder Eli Jacobi Nielsen (O)

Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) Fællesstyrelse

Mikkel Dam (I)

Steen Petersen (O)

Valgbestyrelse – folketingsvalg og folkeafstemninger

Ole Vive (formand) (V) - stedfortræder Michael Rosendahl (V)

Eli Jacobi Nielsen (O) - stedfortræder Steen Petersen (O)

Nadia Bruun Thurø  (næstformand)(Ø) - stedfortræder Henrik Friis (F)

Laura Vestina Andréa (A) - stedfortræder Per Thomsen (A)

 Valgbestyrelse – Europa-Parlamentsvalg

Ole Vive (formand) (V) - stedfortræder Michael Rosendahl (V)

Eli Jacobi Nielsen (O) - stedfortræder Steen Petersen (O)

Nadia Bruun Thurø (næstformand)(Ø) - stedfortræder Henrik Friis (F)

Laura Vestina Andréa (A) - stedfortræder Per Thomsen (A)

Valgbestyrelse – kommunevalg

Ole Vive (formand) (V) - stedfortræder Michael Rosendahl (V)

René Tuekær (L) - stedfortræder Marianne Ørgaard (L)

Mikkel Dam (I) - stedfortræder Henrik Rützou Aakast (V)

Nadia Bruun Thurø (Ø) - stedfortræder Henrik Friis (F)

Laura Vestina Andréa (A) - stedfortræder Per Thomsen (A)

Videncenter for Specialpædagogik (ViSP)

Michael Rosendahl (V)

Christina Birkemose (A)

Visit Sydsjælland-Møn A/S

Ole Vive (V)

Ivan Reetz Thott

Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer

John Tropp Larsen – suppleant Jørgen Egede Johannessen

Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven)

Torben Reiner Jensen (formand) - suppleant Jørgen Egede Johannessen

Eli Jacobi Nielsen (O) - suppleant Lars Folmann (O)

Leif Jensen - suppleant Per Thomsen (A)

Østsjællands Museum

Ole Vive (V)

Knud Erik Hansen (A)

Øvrige indstillinger til bestyrelser, hvor pladsen udpeges af kommuner i forening, og hvor plads er besat af anden kommune

Fonden Femern Bælt Development Ole Vive (V) - (Køge Kommune besætter pladsen)

Professionshøjskolen Absalon Ole Vive (V) - (Næstved Kommune besætter pladsen)

VUC Storstrøm Per Thomsen (A) - (Guldborgsund Kommune besætter pladsen)

ZBC Knud Erik Hansen (A) - (Næstved Kommune besætter pladsen)

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 29.10.2020 - 08:05