Ældrerådet

Ældrerådet er bindeled mellem ældre borgere og Faxe Kommune.

Ældrerådet består af folkevalgte personer over 60 år, der opstilles og vælges som enkeltpersoner uafhængigt af politiske partier. Valget foregår ved brevafstemning. Alle borgere over 60 år har stemmeret. Valgperioden for valg til Ældreråd følger perioden for valg til Byråd og Regionsråd. Ældrerådet for Faxe Kommune har 9 medlemmer.

Her finder du en oversigt over alle medlemmerne af Ældrerådet i Faxe Kommune samt deres kontaktoplysninger.

Medlemmer af Ældrerådet

Gitte BlumeGitte Blume (formand)
Mobil: 4086 2110
gitteblume16@gmail.com

 

 

 

Kaj ChristensenKaj Christensen (næstformand)
Mobil: 3030 2796
bcih@mail.dk  
 


 

 

Anders GuldhammerAnders Guldhammer 
Mobil:9180 3266
a.p.guldhammer@gmail.com

 

 

 

Birthe ChristensenBirthe Christensen 
Mobil: 51223740
bc4653@outlook.dk
 

 

 

Erik NielsenErik Nielsen 
Mobil: 2123 5567
erikvnielsen@hotmail.com
 

 

 


Leif BørgersenLeif Børgesen 
Mobil: 20542952
leifdines@outlook.dk
 

 

 

Marianne JørgensenMarianne Jørgensen 
Mobil: 2021 0310  
mj.salto20@gmail.com

 

 

 

Merete ToylsbjergMerete Toylsbjerg 
Mobil: 2423 5320
toylsbjerg7@msn.com
 

 

 

Susanne HolmSusanne Holm 
Mobil: 30592212
shr@firma.tele.dk

 

 

 

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet skal ifølge lov høres i alle forhold om ældres vilkår, der forelægges i Byrådet og i de politiske fagudvalg.

Ældrerådet arbejder for, at ældre bliver informeret bedst muligt om alle forhold, der har med deres levevilkår at gøre.

Det er således Ældrerådets hovedopgave at være bindeled og kontakt mellem kommunens borgere over 60 år og Byrådet, dets politikere og administration.

Ældrerådet henvender sig formelt til politikerne og administrationen med flere om forskellige forhold, når det findes påkrævet.

Kontakt med Ældrerådet

Ældrerådet lytter gerne til ideer med mere fra kommunens ældre og pårørende, og alle kan frit henvende sig til ethvert medlem af Ældrerådet med sager og forhold, som rådet bør få kendskab til.

Ældrerådet holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen.

Henvendelsen kan være skriftlig eller mundtlig. Ved henvendelse gives der altid en tilbagemelding.

Ved henvendelse på mail anvendes Faxe Kommunes officielle mailadresse.

Ældrerådet beskæftiger sig normalt kun med emner og sager af principiel karakter.

Formanden og næstformanden repræsenterer officielt Ældrerådet overfor politikere og administration samt pressen.

Ældrerådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men bruger dem undtagelsesvis som anledning til at rejse principielle spørgsmål.

Normalt holdes møderne én gang om måneden. Møderne er ikke offentlige. I møderne kan der efter rådets anmodning deltage politikere eller personer fra kommunens administration herunder centerchefen samt øvrige relevante personer.

Referat af møderne kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Ældrerådet er medlem af ”Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark” og bliver derigennem orienteret om såvel problemer som gode løsninger og tiltag fra andre kommuner i Danmark samt ændringer i lovgivningen.

Konkrete sagsområder og forhold Ældrerådet hele tiden holder fokus på:

 • Faxe Kommunes ældrepolitik
 • Faxe Kommunes økonomi på ældreområdet
 • Service- og sundhedspolitik for ældregruppen
 • Klageråd (Ældrerådet har tre medlemmer i Klagerådet)
 • Visitering
 • Hjemmepleje
 • Boligforhold
 • Madordninger
 • Sundhedsforhold
 • Aktiviteter for ældre
 • Kultur
 • Transport
 • Økonomi

 

 

Opdateringsdato: 17.01.2022 - 13:31